I løpet av høsten har vår klyngepartner Moss Havn gått til innkjøp av elbiler, el-lastesykler, elsykler og en biogassdrevet lastebil. Alt for å redusere direkte utslipp av klimagasser.

Av Mari Kristine Buckholm, 10. desember 2018

Første havnen i Norge med kun fossilfrie biler

GRØNN HAVN: Som den første og eneste havnen i Norge, kan Moss Havn skilte med kun fossilfrie biler. (Foto: Moss Havn)

Grønn terminal og mobilitet i Moss Havn:

– Moss Havn er første havn i Norge hvor alle bilene er fossilfrie, forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Moss Havn er i gang med en prosess for å elektrifisere kjøretøy som er i arbeid på havnen. Allerede er det kjøpt inn elbiler, elsykler og det testes ut elektriske hjullaster. Nå er også en biogassdrevet lastebil på plass.

.

Kraftig reduksjon av klimautslipp

– Vi er svært glade for å ha fått denne lastebilen. Vi kjører mange korte strekninger her nede på havna, og mye frem og tilbake, så denne lastebilen passer perfekt til vårt bruk, kommenterer Sundby.

I følge produsenten skal disse bilene redusere utslipp sammenlignet med diesel Euro VI-standarden: 95% mindre partikler, 25% til 70% mindre nitrogenoksider, og inntil -15% mindre CO2-utslipp, eller 95% mindre ved bruk av biogass.

– Det er viktig for oss å jobbe mot en fossilfri retning. Våre biler i sving hver dag, og derfor ønsker vi en miljøvennlig kjøretøypark her i Moss Havn, sier havnesjefen.

Sykler erstatter dieselbiler

I høst fikk havnen støtte fra Klimasats til el-lastesykler og elsykler til ansatte i havnen for å redusere direkte utslipp av klimagasser.

– El-lastesyklene har lastekurv og skal brukes til inspeksjon av havnen i daglige driftsrutiner. Målet er å erstatte dagens dieselpickuper/lastebiler med slike sykler, forklarer Ulrika Holmgren (bildet), programleder for Smart Moss Havn og seniorrådgiver i Smarte Byer & Samfunn-avdelingen til Smart Innovation Norway.

Formålet for disse daglige rutinene er befaringer, henting av søppel, sikkerhetsrutiner (ISBS), samt inspeksjonsrunder for gjerder og porter.

– Dieselbilen kjøres dermed flere timer per dag med en total årlig distanse på 7000 kilometer. Det tilsvarer 1100 kilo CO2-ekv. per år, påpeker Holmgren.

.

De ansatte bidrar

– Alle ansatte har tilgang til lading på jobb. Dette bidrar til at 5 av 6 ansatte som kjører over en mil til jobb, kjører elbil. I tillegg er det noen som sykler og en som kommer med fergen. Det er kultur i Moss Havn å tenke grønt, forteller Sundby.

Moss Havn har i tillegg fått tilsagn fra ENOVA om støtte til å etablere landstrøm. Anlegget er klart til sommeren 2019.