NHO starter sommeren 2018 politikkutforming for morgendagens mobilitet, og har blant annet spurt Smart Innovation Norway om innspill.

Av Mari Kristine Buckholm, 12. april 2018

– Fremtiden må bygges på kunstig intelligens

Smart Innovation Norway former morgendagens mobilitet:

– NHO trengte innspill på hva slags løsninger samfunnet skal ha i fremtiden på smart mobilitet, og kom til oss, forteller Thor Moen, leder for Smarte byer og samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway.

Han røper at innspillene går på en sammenkobling av det offentlige kollektivtilbudet og det private tilbudet som vil finnes på leiebilpool-, bilpool- og sykkelpool-løsninger.

– Det betyr at vi er med og setter agenda for fremtidens mobilitetsløsninger gjennom NHOs politikerutfordring. Det syns vi er stas, legger Moen til.

.

Solid tillit

Regiondirektør for NHO Østfold, Roald Guldbrandsen (bildet), forklarer at Smart Innovation Norways innspill blir viktige i prosessen framover.

– Vi er opptatt av at næringslivets behov blir bedre ivaretatt enn hva som har vært praksis tidligere. Det gjelder både utformingen av strukturen og tilrettelegging for bruk av mer moderne teknologi. Smart Innovation Norway har en bred kontaktflate med bedriftene og arbeidet er godt forankret i næringslivets behov, sier Gulbrandsen.

Mer spesifikt ønsker NHO følgende bidrag fra Smart Innovation Norway:

– Samferdselsløsninger som sikrer næringslivets behov og løsninger som er mer effektive og tilrettelagt gjennom anvendt digitalisering, påpeker regiondirektøren.

.

AI med helhetlig perspektiv

– Det er kjempespennende at vi får være med å gi våre synspunkter på digitalisering og bruk av data, men også i forhold til et samfunnsperspektiv, kommenterer Ulrika Holmgren, seniorrådgiver i Smarte byer og samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway.

Moen og Holmgren understreker at utgangspunktet bør være bygget på en AI-plattform (basert på kunstig intelligens). Dette skal sikre at de smarte mobiltetsløsningene har et helhetlig perspektiv og inkluderer alle infrastrukturer i en by.

– Et eksempel kan være når en vannledning sprekker i en by og hindrer framkomst for bil, buss, taxi og/eller tog i et område. Da må dette oppdateres i sanntid i den type mobilitetsløsninger som vi ser for oss, forklarer Moen.

STAS: Leder Thor Moen og seniorrådgiver Ulrika Holmgren i Smarte byer og samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway ser frem til å samarbeide med NHO Østfold om fremtidens mobilitet. (Foto: Mari Kristine Buckholm)