Mandag var Smart Innovation Norway og Remmen Kunnskapspark vertskap for Svinesundskomitténs seminar «Den digitale tsunamien og kommunalt lederskap – hva kreves?».

Av Mari Kristine Buckholm, 9. januar 2018

– Dette bidrar til bedre utvikling i egen kommune

Fruktbart seminar for ledere i Svinesundsregionen:

KUNNSKAPSDELING: Svenske og norske kommuneledere møttes mandag på Remmen Kunnskapspark for å lære hvordan andre jobber med digitalisering og smarte byer og samfunn. (Alle foto: Mari Kristine Buckholm)

Offentlige ledere og andre relevante aktører fra kommuner på begge sider av riksgrensen var til stede da Svinesundskomittèn inviterte til deling av kunnskap og erfaringer omkring innovasjon, smarte byer og samfunn og digitalisering i simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark mandag 8. januar.

– Jeg er fornøyd. Det var og stemning og de som var her var positive. Vi vil spre dette videre, men det viktigste er at de som var målgruppen vil spre budskapet videre, sier Elsie Hellström, VD i Svinesundskomittén, som arrangerte seminaret.

.

– Fantastisk spennende miljø

Målet med dagen var å tilby kommunene et innblikk i tematikken «digitalisering og kommunalt lederskap», hvordan de andre kommunene løser dette – samt muligheten lære av hverandre.

– Fra kommunenes side trenger vi å komme ut og lære av andre. Dette er et fantastisk spennende og innovativt miljø, masse kontakter og mye å hente ved å være her hos Smart Innovation Norway og ikke minst NCE-klyngen, kommenterer rådmann i Sarpsborg kommune, Unni Skår.

Smart Innovation Norways administrerende direktør, Ole Gabrielsen, og leder for Smarte byer & samfunn-avdelingen, Thor Moen, var blant foredragsholderne – sammen med flere lokale rådmenn.

Inspirerte kommuneledere

– Vi treffer andre kommuner og rådmenn som har de samme utfordringene som oss. For meg, har alle kommunene som har presentert noe her i dag hatt noe å bidra med. Jeg vil ta dette med meg tilbake og tror det vil bidra til bedre utvikling i egen kommune, understreker Skår.

Leder for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets hos Smart Innovation Norway, Jon-Vidar Knold, har hatt rollen som fasilitator for seminaret. Han håper foredragene og debatten vil bære frukter for framtiden.

– Dagen har vist at partnerskapet, det å jobbe med næringsliv, kommuner og akademia, fungerer. Det skaper innovasjon og helt konkrete prosjekter som gjør at man kan utvikle nye og bedre tjenestetilbud til innbyggerne. Jeg håper det gir inspirasjon hos kommunene, både på norsk og svensk side, til å fortsette partnerskapet og bygge videre på dette i fremtidige prosjekter, påpeker Knold.

.

Planlegger nytt seminar

– Jeg håper at dette vil inspirere de svenske kollegene våre som var med, at de ser at her finnes en grensenær ressurs i den kompetansen og kontaktnettet NCE-klyngen sitter på. Vi er i startfasen, men det er kjempespennende, supplerer Hellström.

Hun legger til at Svinesundskomittén ønsker å få til et lignende seminar i løpet av året, noe Skår støtter fullt ut.

– Jeg tror det er fint å treffes på et interessant tema og et interessant sted, slik som nå. Det finnes helt sikkert et tilsvarende eller nytt spennende tema å ta opp, poengterer hun.