Ledelsen i Viken besøkte Smart Innovation Norway:

– Her er vi i gang med noe som er spennende og som kan bety noe

Mandag formiddag tok ledergruppa for Næring i nye Viken fylkeskommune turen til Remmen Kunnskapspark for å få et bedre innblikk i innovasjonsmiljøene i Halden og Nedre Glomma.

Av Mari Kristine Buckholm, 3. desember 2019

– Ett av fylkeskommunes betydelige oppdrag knyttet til næringsliv er å koble virkemiddelapparat mot anvendt forskning og det å starte et nytt næringsliv, eller å få nyvinning i eksisterende næringsliv. Målet for oss er å se hvordan de virkemidlene som er brukt, brukes – og om det grunn til å se på om det finnes nye måter å bruke disse på. Dette er først og fremst en læringsarena, sier fylkesråd for Næring i Viken, Johan Edvard Grimstad.

På vegne av innovasjonsmiljøene i Halden og Nedre Glomma, tok Smart Innovation Norway mandag formiddag imot Grimstad og resten av ledergruppa for Næring i nye Viken fylkeskommune på Remmen Kunnskapspark. Formålet var å bli bedre kjent, med særlig fokus på planer og ambisjoner for fremtiden.

AI-klyngen applauderes

– Det har vært spennende å høre hvordan Smart Innovation Norway jobber med den nye klyngen for kunstig intelligens, noe som er veldig på sin plass. Når jeg i tillegg hører at man jobber mye med digitalisering på Høgskolen i Østfold, at Østfoldforskning jobber godt med det grønne skiftet og hvor praktisk og konkret Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og inkubatoren her jobber, så tenker jeg at dette henger på grep. Her er vi i gang med noe som er spennende og som kan bety noe, kommenterer Grimstad. Han legger til:

– Smart Innovation Norway har et ønske om vekst, og det er bra med ambisjonsrike miljøer som er stolte av seg selv. For meg var det også viktig å se hvordan man i dag samarbeider med andre miljøer i Viken, eksempelvis Kjeller, Kongsberg og NMBU.

Per i dag er det 13 regioner i Viken, og ledergruppa skal besøke flere av disse næringsmiljøene i løpet av de kommende ukene, deriblant de ovennevnte.

– Det er vesentlig for oss å bli kjent med disse områdene og koblingen til utviklingsmiljøene, understreker fylkesråden.

Samarbeid og tillit

I tillegg til presentasjoner av Smart Innovation Norways avdelinger og selskapets innovasjonsplattform, presenterte både IFE, Høgskolen i Østfold, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) og Østfoldforskning seg for Viken-ledelsen i løpet av mandagen. Sentralt i diskusjonen om hva som er viktig for innovasjonsmiljøene i fremtiden, stod samarbeid og tillit.

– Det ble gitt et hint fra innlederne om at det er viktig å bygge videre på den tilliten som allerede er eksisterer mellom aktørene i regionen, så det er ikke sikkert at vi skal gjøre mye endringer på ting som fungerer bra. Vi har et ønske om å forsterke aspekter som det grønne skiftet og digitalisering. En del av dette er digital infrastruktur, og da kommer også vekst i hele Viken på plass. Vi ønsker vekst her i like stor grad som i Bærum, Hallingdal og Romerike, avslutter Grimstad.