Smart Innovation Norway etablerer seg i Nord-Norge:

– Utrolig spennende at de tre store aktørene går sammen om det grønne skiftet

Sammen med Narvik kommune, Narvik Havn og Nordkraft inngår Smart Innovation Norway et nytt forsknings- og utviklingssamarbeid, og oppretter i tillegg et felles Smart Narvik-kontor for partene.

Av Mari Kristine Buckholm, 28. mars 2019

Smart Innovation Norway har signert avtaler med Narvik kommune (Smart By Narvik), Narvik Havn (Smart Havn Narvik) og Nordkraft (Smart Nordkraft).

– Formålet er todelt; vi skal inngå et forsknings- og innovasjonsutviklingssamarbeid sammen og samtidig opprette et felles Smart-kontor for partene, forteller Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

.

Vil bygge større sammen

Han forklarer at det nye kontoret skal fungere som en koordinerende overbygning mellom avtalene og fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narviksregionen.

– Det er utrolig spennende at tre av de største aktørene i regionen går sammen om det grønne skiftet med oss, spesielt at vi har med oss et energiselskap som kan understøtte viktige infrastruktursatsinger. I tillegg er Narvik en viktig by for industrien, med import og eksport av fisk og jernmalm, påpeker Ulrika Holmgren, seniorrådgiver i Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Den andre delen av samarbeidet, går ut på å etablere et hovedkontor for Smart Arctic Network i Narvik.

– Dette handler om samarbeid mellom landene i polområdene; Canada, Alaska, Norden, Grønland og Russland, forteller Moen.

.

Forsterker Smart City-posisjonen

Han røper at Smart Innovation Norway lenge har sett på mulighetene for å etablere et kontor i Nord-Norge for selskapet og næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway er nå godt posisjonert i Norge, og har som strategi å bli ledende innenfor feltet i Norden.

– Smart Samfunn-tematikken passer veldig godt i en havn, særlig i lys av demografien vårt land har med en lang, kronglete kyst, og vi vil bidra til det grønne skiftet også her, understreker Moen.

Som del av det nye samarbeidet i Narvik og satsingen i Nord-Norge, vil Smart Innovation Norway utlyse en nyopprettet stilling som seniorrådgiver for Smart Innovation Norway Arctic. Denne personen skal ha hovedbase ved Narvik-kontoret.

.

100 konkrete effektiviseringer

Smart Narvik-ansvarlig i Narvik kommune, Marianne Thomassen, poengterer at satsingen er viktig for kommunen som nå har bystyrevedtak på sin Smart By-strategi.

– Målene for Smart Narvik er blant annet å gjøre 100 konkrete effektiviseringer i kommunen og skape 100 flere arbeidsplasser innen 2027. Det har vært viktig å ha med oss kompetansen ved Universitet i Tromsø (UiT) Narvik, som passer til smart by- og samfunnsarbeid i arktiske områder, sier hun.

Thomassen peker på at Narvik har en lang historie som internasjonalt logistikknutepunkt, teknologiby og turistdestinasjon, og bør derfor ha gode forutsetninger for å lykkes med Smart Samfunn-initiativer.

– Satsingen er i tråd med våre planer for næring og samfunn. Som JA-kommune ser vi fram til å ta imot nye utviklingsaktører, avslutter hun.