Året 2018 er snart ved veis ende og våre dyktige medarbeidere og gode partnere har igjen sørget for resultater vi kan være stolte av. Nye prosjekter er vunnet, nye partnerskap er stiftet, flere kommuner vil bli «smartere» og mange vellykkede konferanser er gjennomført.

I løpet av året som nå er omme, har Smart Innovation Norway med partnere landet nok et prestisjetungt EU-prosjekt, kalt E-LAND. Prosjektsøknaden ble rangert som den beste av totalt 24 søknader innenfor temaet «Integrated Local Energy Systems (Energy Islands)», med hele 14,5 av totalt 15 poeng. Prosjektet kjører tre piloter i Europa, og den norske piloteringen vil foregå hos vår klyngepartner Borg Havn, som er inne i det andre året av Smarte Byer & Samfunn-programmet «Smart Borg Havn».

Da nyheten ble kjent uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø at «klyngesamarbeidet i Halden bidrar med en svært relevant kompetanse i både internasjonal og nasjonal sammenheng» – og føyer seg dermed inn i rekken av ministere som har besøkt oss og latt seg imponere.

I september arrangerte vi workshopen INVADE Black Sea 2018 med over 70 internasjonale deltakere i Albena, Bulgaria. I oktober fulgte vi opp med INVADE Oslo 2018-konferansen på Gardermoen, hvor hele 120 deltakere fløy inn fra fjern og nær for å lære mer om det store Horisont 2020-prosjektet, samt høyaktuelle temaer og trender knyttet til elbiler, energilagring, reguleringer og sluttbrukere som sentrale aktører. Konferansen mottok overveldende positiv respons i ettertid. Det er også verdt å nevne at det nylig avsluttede EU Horisont 2020-prosjektet EMPOWER mottok karakteren A+ fra EU-kommisjonen for både gjennomføring, økonomistyring og oppnådde resultater.

Vårt Smart City-arbeid setter spor i stadig flere samfunn, og som resultat har avdelingen blitt utvidet med enda en seniorrådgiver. Blant de nye samarbeidspartnere, er Rømskog og Marker kommune. I tillegg er Moss Havn på god vei mot å bli en fossilfri havn, mens vi i Halden jobber, i tett samarbeid med kommunen, for å få på plass et mobilitetsprosjekt der kommunens ansatte og innbyggere får tilgang til nullutslippsbiler og elsykler. Dette er et klimavennlig tiltak som sikrer innbyggernes mobile behov, samtidig som vi begrenser antall biler til sentrum. Prosjektet tilrettelegger også for at alle skal få mulighet til å «låne» elbil til for eksempel å transportere egne barn til fritidsaktiviteter på kveldstid.

Vi går nå inn i det tiende året som NCE-klynge, som betyr at vi er inne i det siste året med klyngestøtte fra Innovasjon Norge. Dette medfører visse endringer, men vi har lagt klare planer for videreføring av klyngen og ser fram til et innholdsrikt år med ulike innovasjonsaktiviteter. Vi vil blant annet sette i gang arbeidsgrupper innen Digitalisering, Smarte Byer & Samfunn og Smart Energi, samt opplæring i Digitalisering og Prestasjons- og innovasjonskultur / Forretningsutvikling.

God jul og godt nytt år fra oss i Smart Innovation Norway

Den årlige Partnerkonferansen for NCE Smart Energy Markets ble i 2018 gjennomført med en ny vri, etter tilbakemeldinger fra tidligere konferanser, med innlagte dialogsesjoner underveis. Fokuset var på resultater av innovasjonssamarbeid mellom klyngemedlemmer, noe som ble en suksess. Fornøyde deltakere kunne returnere til sine respektive virksomheter med ny kunnskap, inspirasjon og giv.

Vårt populære og intensive gründerprogram PANGSTART har hjulpet nye startups med å spisse sitt forretningskonsept og gjøre løsningen sin markeds- og investorklar. Vårens program ble historisk, da samtlige oppstartsselskaper som deltok holdt så høyt nivå at de alle fikk tilbud om opptak i Smart Inkubator. Suksesshistoriene fra PANGSTART har etter hvert blitt mange…

I høst arrangerte vi for første gang konferansen Turning Tables sammen med Intelis, Abelia og ITS Norge, med temaet «Disrupsjon innen transport». Her fortalte etablerte bedrifter om muligheter, hindringer og veivalg de står ovenfor i den digitale æraen for et panel som bestod av oppstartsbedrifter og innovasjonseksperter. Målet med Turning Tables er å få små og store bedrifter til å jobbe sammen og skape innovative produkter og tjenester, og det vil bli holdt flere slike konferanser i 2019.

I løpet av 2018 har vårt unike simulatorsenter vært arena for utallige og varierte arrangementer. Den gjennomgående responsen fra de mange menneskene som har vært innom, det være seg politikere, skoleungdom, «gamere», klyngemedlemmer, idrettsklubber eller bedriftsledere, preges av en WOW-følelse. Vi er stolte av å kunne tilby en møteplass med et slikt høyteknologisk og spektakulært kaliber.

Nye forskere og rådgivere har blitt med i våre rekker, og vi er stadig på utkikk etter nye motiverte kollegaer med de riktige kvalifikasjonene. Send oss gjerne en åpen søknad.

Alt i alt, tusen takk for et fantastisk år – vi gleder oss til 2019!