Julehilsen fra Smart Innovation Norway

2020. Unntaksåret som satte en hel verden på hodet og som kastet oss rett inn i en ny hverdag bestående av hjemmekontor, videomøter og sosial avstenging. «Den nye normalen» skapte svært store utfordringer for mange bedrifter og mennesker, samtidig som vi ser at krisen har gitt grobunn for nye næringer, nye prosjekter og nye viktige samarbeid. Det har vært en krevende, men innholdsrik, periode for Smart Innovation Norway, vårt miljø og våre partnere.

Året ga oss og våre partnere flere forsknings- og innovasjonsprosjekter; blant annet EU Horisont 2020-prosjektene AURORAL, ENCHANT og SENDER, som føyer seg inn som nummer 12, 13 og 14 i rekken. AURORAL skal styrke landlige områder ved hjelp av en digital tjenesteplattform. ENCHANT gir miljøet en god mulighet til å vise frem og videreutvikle ferdigheter innen maskinlæring og kunstig intelligens. Tildelingen av disse prosjektene belyser på en god måte at norske bedrifter får mye igjen for EU-forskningen og for å være tilknyttet et solid forsknings- og innovasjonsmiljø.

Avdelingen Smarte Byer & Samfunn har hatt et travelt år med blant annet tildeling for å lede det nordiske partnerskapet for klimanøytrale byer i 2030. I tillegg har avdelingen inngått viktige samarbeid med Norske Havner og med FN-sambandet, de fortsetter det gode samarbeidet med Borg Havn – én av Norges mest innovative havner, og har forlenget Smart City-samarbeidet med fremoverlente og prisbelønte Halden kommune.

Cluster for Applied AI fikk i år status som Arena-klynge fra Innovasjon Norge – en stor annerkjennelse både innenfor fagområdet og i klyngemiljøet, som gir mange prosjekt- og samarbeidsmuligheter fremover. Smart Innovation Norways andre, og eldste klynge, NCE Smart Energy Markets, fikk på sin side status som moden klynge, noe som medfører større grad av innovasjon og mer internasjonal innretning.

Vi gleder oss over at vår inkubator har gjort et kraftig byks i tilskuddsmodellen for Sivas inkubasjonsprogram – og går fra et tilskudd på to millioner i 2020 til fire millioner i 2021. Dette gir oss og miljøet større muskler til å skape nye arbeidsplasser ved å skalere oppstartsbedrifter, samt bidra til vekst i eksisterende næringsliv.

Til tross for meget rask overgang fra fysiske til digitale arrangementer, ble Partnerkonferansen 2020 utført med bravur og til stor glede for mange av klyngenes partnere – med blant annet utdeling av prisen «Årets partnerbedrift» for begge våre to næringsklynger, Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets. AI+ 2020, konferansen for anvendt kunstig intelligens, ble for første gang avholdt digitalt, og ga deltakerne innblikk i muligheter og trender innenfor kunstig intelligens. Vi gjentar suksessen AI+ i 2021, og har allerede åpnet for interessepåmelding for de som ønsker å være tidlig ute med å sikre seg billett til denne viktige kompetansearenaen.

Vi ser frem imot et nytt og friskt 2021 og takker så mye for samarbeidet.

God jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen
alle oss i Smart Innovation Norway

Oppdateringer