God profilering på NHO Østfolds årskonferanse

Video : Unknown

Teknologi og digitalisering sto på agendaen da NHO Østfold avholdt sin årskonferanse den 17. februar i Sarpsborg. Blant foredragsholderne var daglig leder i Smart Innovation Norway og klyngeleder i NCE Smart Energy Markets, Ole Gabrielsen.

I sitt foredrag var ikke Ole Gabielsen sen om å poengtere at at norsk nærings- og arbeidsliv står ovenfor fundamentale endringer i tiden fremover på bakgrunn av den raskt voksende teknologiske utviklingen. Dette vil skape utfordringer for mange bedrifter, men det vil også gi grobunn for nye forretningsområder og føre til spennende forsknings- og innovasjonsmuligheter. Forankring av nye forretningsmodeller vil tvinge seg frem, og behovet for kompetanseoverføring mellom næringene vil for alvor gjøre seg gjeldende.

For å møte det stigende behovet rundt en rask omstilling av norsk næringsliv, har Innovasjon Norge valgt ut NCE Smart Energy Markets som en av tre klynger til å delta i pilotprosjektet rundt klyngene som innovasjon- og omstillingsmotor.

Les mer om klyngene som omstillingsmotor.