Næringsminister Jan Christian Vestre (t.v.) ble imponert over Inspiria Charge Court som han åpnet sammen med ordføreren i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (t.h.). Stig Ødegaard Ottesen fra Smart Innovation Norway var tilstede og fortalte om bakgrunnen for prosjektet. FOTO: Vegard Haugen, Inspiria Science Center

– Godt eksempel på hvordan man kan få forskningsbasert innovasjon til å funke

Av Anja Lillerud 10. juni 2022

Den nye innovative ladeparken på Inspiria Science Center er første skritt i det som kan bli et helt unikt ladeanlegg i norsk sammenheng.

Næringsminister Jan Christian Vestre omtalte Inspiria Ladepark som «Norges smarteste ladepark» under åpningen i april, og det er konsepter og metoder utviklet i EU-prosjektet Invade som gjør anlegget så spesielt.

– Det er kun en håndfull ladestasjoner i verden som har kortreist energi som primærkilde slik som dette ladeanlegget, forteller Bernt A. Bremdal, professor ved Universitet i Tromsø og seniorrådgiver hos Smart Innovation Norway.

Han har ledet arbeidet med å utnytte forskningsresultatene i Invade og kjenner det avanserte forskningsprosjektet godt.


Delingsøkonomi i praksis

Ladeanlegget på Grålum består av 37 ladeplasser for elbiler og 10 ladeplasser for sykler og sparkesykler, og det er bygd to carporter med solcelleanlegg på taket som til sammen leverer 44,1 kilowattpeak (kWp).

Hjertet i det nye ladeanlegget er batterikontaineren som er plassert i tilknytning til ladestasjonene på parkeringsplassen. Batteriet kan lagre opptil 500 kW strøm og er koblet både til ladestasjonene, til Inspiria-bygningen og videre til det ordinære strømnettet.

Jan Christian Vestre, Inspiria Charge Court

Det gjør Inspiria ladepark til et framtidsrettet og spennende anlegg som ikke krever nettinvesteringer, og hvor delingsøkonomi er et sentralt begrep.

En rekke ulike teknologier ble testet ut i Invade og satt sammen til en ny helhet for å utvikle nye løsninger for energifleksibilitet. Energifleksibilitet innebærer at man jevner ut belastningen i nett og annen infrastruktur slik at man unngår problemer og oppnår lavere kostnader. Flere av de metodene og måten å håndtere effekttopper på som ble utviklet i Invade, er overført til Inspiria. Det innebærer at man kan oppnå samtidig lading fra mange ladere som krever mye effekt, uten å overskride maksimum kapasitet på avgangen mot nettet.

– Under arbeidet med Invade skulle vi blant annet se på hvordan forskningsresultatene kunne få betydning for samfunnet, og denne fleksibiliteten var noe av det som kunne få samfunnsnyttig betydning. Den nye ladeparken er et godt eksempel på hvordan man kan få forskningsbasert innovasjon til å funke i praksis, forteller Bremdal.


– Imponert over stå på-viljen

På Inspiria ladepark er det også lagt til rette for V2G (Vehicle to Grid)-teknologi. Det betyr at elbileiere med overskudd av strøm på bilbatteriet, kan selge strøm til anlegget og kjøpe billigere strøm tilbake på et senere tidspunkt.

Enn så lenge utvikler denne teknologien seg sakte, men anses likevel å være et viktig element i et framtidsrettet perspektiv når det gjelder lademuligheter og forretningsmodeller.

Bremdal er imponert over stå på-viljen til Inspiria Science Center gjennom prosjektperioden med å etablere ladeparken, og han håper å få på plass en finansieringsløsning som gjør det mulig å utvide anlegget.

Stig Ødegaard Ottesen, Inspiria Charge Court

– Dagens løsning på Inspiria representerer første trinn i det konseptet som ble utviklet for det som i dag kalles Inspiria Charge Court eller ICC. Den ultimate løsningen blir et lokalt marked for kjøp og salg av energifleksibilitet. I dette ligger at ulike operatører kan kjøpe prioritet dersom pågangen er unormalt stor. Det innebærer at andre vil redusere sitt pådrag, men automatisk bli kompensert for det. Teknisk sett er ikke det noe stort problem å realisere totalkonseptet, men det krever en finansieringsordning, sier professoren og seniorrådgiveren hos Smart Innovation Norway.

Inspiria eier og driver ladeanlegget, men det er utviklet sammen med Østfold Energi, Smart Innovation Norway, Recharge, Sarpsborg kommune og Solcellespesialisten. Satsingen er støttet av ENOVA-programmet «Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder» med rundt fem millioner kroner. Samlet budsjett for prosjektet er cirka 12,5 millioner hvor samtlige partnere har bidratt med midler, utstyr og arbeidstimer.


– Et bærekraftig og moderne ladeanlegg

Det er fire år siden Bernt A. Bremdal lanserte mulighetene i Invade første gang. Arbeidet med å få på plass ladeparken har tatt tid, og selv om teknologien ikke er like banebrytende som da den ble presentert i 2018, vekker Inspiria ladepark oppsikt.

Under åpningen i april var det ingen tvil om at Geir Endregard, direktør ved Inspiria Science Center, var fornøyd med resultatet.

– Vi ønsket å vise at vi kunne lage et bærekraftig, moderne ladeanlegg som ikke skulle være på en bensinstasjon, og som hverken belastet strømnettet unødig eller var dyrt i drift. I tillegg skulle det kunne brukes med alle abonnementsløsninger og av alle typer biler. Nå er vi endelig i mål, sa han.

Bremdal påpeker at den innovative ladeparken er et av flere eksempler på det som skiller Smart Innovation Norway fra andre forskningsinstitusjoner.

– Vi er blant de aller beste på å konkretisere forskningsresultatene våre i nærings- og samfunnsutvikling. Vi er unike i Norge, og vi er ledende i Europa. Inspiria ladepark er et glitrende eksempel på dette, sier professoren og forskeren fra Smart Innovation Norway.

KORT OM INVADE-PROSJEKTET:

Fornybar energi og elektriske kjøretøyer endrer måten vi forbruker og produserer strøm på. Det endrer også måten de som forvalter og distribuerer det, må tenke på strømsystemet for alltid å kunne yte best mulig service for de tilkoblede kundene. Men disse tingene er vanskelige og tar ofte lang tid.

Målet med det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet INVADE er å øke hastigheten på denne prosessen ved å vise at teknologiene og løsningene vi har i dag må kobles sammen på nye måter for å løse morgendagens utfordringer.

Prosjektets fulle tittel er “INVADE H2020: Integrerte elektriske kjøretøy og batterier for å styrke distribuert og sentralisert lagring i distribusjonsnett”.

KONTAKTPERSON:

Bernt A. Bremdal

Bernt A. Bremdal,
professor og forsker

E-post: bernt.bremdal@smartinnovationnorway.com

Telefon: +47 900 61 173