Green Screen visualiserer energiforbruket på Kvernhuset Ungdomsskole

På fredag den 26. august var det duket for offisiell åpningen av «Green Screen» på Kvernhuset Ungdomsskole i Fredrikstad. Med på åpningen var ordfører Jon-Ivar Nygaard i Fredrikstad kommune, rektor og elever fra skolen og representanter fra Østfoldforskning, Fredrikstad Energi og Smart Innovation. Spesialrådgiver Ulrika Holmgren i Smart Innovation har ledet Green Screen-prosjektet, og var svært fornøyd med avdukingen av skjermen, som bruker ny teknologi til å visualisere strømforbruket til skolen. Det er teknologiselskapet eSmart Systems som står bak innsamlingen av data og ikke minst visualiseringen av dashboardet.
Synliggjøring av energiforbruket

Green Screen tar i bruk teknologi som skal synliggjøre, visualisere og styre energiforbruket på Kvernhuset ungdomsskole, både for elevene og for lærerne. Hensikten er å øke bevisstheten til elevene rundt strømforbruk og gi de tilgang til data og informasjon som skal kunne brukes i undervisningen. Løsningen er et smart informasjonssystem som samler inn data fra over 60 sensorer på skolen. Dette gjør at alle elever og ansatte på Kvernhuset Ungdomsskole får god oversikt over hvor mye energi som brukes på skolen til enhver tid via skjermen som står plassert ved skolens inngangsparti.

– Det første trinnet for å forbedre energieffektiviteten er å vite hvor mye energi som brukes, hvor energien tar veien og når du bruker den. Målet er å tilgjengeliggjøre, visualisere og styre energiforbruket på skolen for både studenter og for den daglige driften. Innvolvering av lærere og elever har vært svært viktig for hvilket innhold som skal presenteres på skjermen, samt hvordan dette skal se ut, sier Ulrika Holmgren, spesialrådgiver i Smart Innovation Østfold.

I tillegg til å visualisere selve datainnsamlingen, så vil også skjermen vise annen nyttig informasjon med blant annet fakta om miljøet og klimakontroll og informasjon om arrangementer og møter. Lærere vil bruke en del av skjermen til å legge til annen relevant informasjon til studentene. Studentene skal selv bestemme hva som skal vises på skjermen, og dette kan tilpasses etter behov.

Visualisering i sanntid

Løsningen bidrar til at skolen kan spare både penger og energi ved at de kan avdekke hvilke fløyer på skolen som bruker minst eller mest energi, samt se på hvordan dette varierer fra uke til uke eller dag til dag. Skjermen vil også energikostnader og hvor mye CO2-utslipp skolens energiforbruk faktisk forårsaker. Dataene kan lærerne bruke i undervisningen, noe som bidrar til læring og bevisstgjøring på en mer inspirerende måte.

Første skole ut

Kvernhuset er den første skolen som bruker Microsoft Power BI. Microsoft har funnet ideen så interessant at de har bidratt med ressurser inn i prosjektet, som også har fått økonomisk støtte fra Smart Energi i Fredrikstad og Teknisk Drift i kommunen. Løsningen er utviklet av Østfoldforskning, Miljøkom, Smart Innovation og eSmart Systems, hvorav sistnevnte også står bak leveringen av dashbordet på Green Screen.

Løsningen er fleksibel og vil bli videreutviklet av skolens personale sammen med leverandørene, og kan også utvikles videre for å vise andre miljøfaktorer enn energibruk; som vannforbruk og avfall/gjenvinning. Andre kommuner har vist interesse for løsningen, og håpet er at dette pilotprosjektet vil øke energi-visualisering, effektiviteten og bevissthet rundt energiforbruket.

– Vi kommer kanskje ikke til å revolusjonere verden med denne skjermen, men vi håper løsningen vil bidra til å skape bevissthet rundt energiforbruket hos den neste generasjonen. Green Screen bør være et enkelt, morsom og inspirerende verktøy som skaper nysgjerrighet, interesse, og som fører oss rett inn i det grønne skiftet, avslutter Urlika Holmgren.