– Vi vil arbeide sammen med våre partnere for at Nordic Edge Expo skal være en ledende internasjonal møteplass i Europa, sier Ole Gabrielsen, adm. direktør i Smart Innoavtion Østfold.

Smart Innovation Østfold leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, hvor NCE står for Norwegian Centres of Expertise. Dette er Norges tyngste satsning på utvikling av konkurransedyktige næringsklynger på tvers av bransjer og sektorer. I Norge er det totalt 14 næringsklynger som er kvalifisert for NCE-programmet, hvorav NCE Smart Energy Markets er en av dem.

Smart Innovation Østfold utvikler et kompetansesenter lokalisert i Halden som arbeider for grønn vekst gjennom innovasjon innen smart energi, digitalisering og Smart City. Selskapet er en akselerator for nyetableringer og vekst blant NCE-klyngens bedrifter og industripartnere, samt en katalysator for næringsrettet universitets- og høgskoleutdanning og FoU. Selskapet har, sammen med 12 europeiske aktører, nylig landet Norges største Horizon2020 EU-prosjekt innen energi på hele 125 millioner kroner.

Halden og Stavanger starter Smart city-samarbeid

Smart Innovation Østfold fra Halden blir med og utvikler Nordic Edge Expo i årene framover. Nordic Edge og NCE-klyngen i Østfold skal sammen bygge opp Nordic Edge Expo til å bli en av Europas viktigeste møteplasser innenfor det voksende Smart city-markedet. Partene har inngått en samarbeidsavtale for de neste fem årene. Smart Innovation Østfold vil bidra både med programarbeid, profilering og sponsorarbeid framover.

– Vi er svært fornøyd med at Halden-miljøet blir med på laget for å bygge opp Nordic Edge Expo. Smart Innovation Østfold, med NCE-klyngen, representerer med sitt knippe av aktører ett av de viktigste miljøene innenfor Smart city i Norge, og er miljøet som har kommet lengst i å gå utenlands med sine produkter, sier Herbjørn Tjeltveit, daglig leder av Nordic Edge.

Nordic Edge Expo har som mål å være en av Europas viktigste markedsplasser for alle som er opptatt av nye teknologiske tjenester som kan gjøre byer, bedrifter, organisasjoner og hjem smartere. Slike løsninger er en viktig del av svaret på spørsmål verden står overfor, særlig når det gjelder klima og økende urbanisering. Nordic Edge Expo er et årlig arrangement som foregår i Stavanger. Årets konferanse og utstilling går av stabelen for andre gang den 6. og 7. oktober i Stavanger Forum.