Økt fokus på sluttbrukerne: Halogen inn som ny klyngepartner

Det blir stadig et høyere fokus på sluttbrukere, og vi ser konkrete eksempler på at sluttbrukernes makt snur eksisterende forretningsmodeller på hodet. Endringen og utviklingen som f. eks. skjer i energibransjen fører til at aktørene må ha fokus på brukerne for å kunne overleve. Samarbeidet mellom Halogen og NCE Smart Energy Markets skal blant annet bidra med akkurat dette.

Helhetlig brukeropplevelse
Halogen har i deres arbeid fokus på å bringe inn brukerperspektivet i utviklings- og innovasjonsprosesser, og samarbeider med aktører i mange ulike bransjer. Energibransjen er fremdeles en av de bransjene som ikke har mye fokus på brukeropplevelser, og det skal partnerskapet mellom Halogen og NCE klyngen endre på. Halogen har blant annet kompetanse innen utvikling og design av mobilløsninger, tjenester, produkter, prosesser, applikasjoner og kritiske systemer.

Stort sett alle våre prosjekter handler om å utvikle nettopp disse elementene, og Halogen har kompetanse som med sikkerhet kan bidra til å øke klyngens innovasjonsevne, sier Jon Vidar Knold, partneransvarlig for NCE Smart.

– Halogen har valgt å bli med i NCE klyngen fordi vi mener den har en veldig spennende sammensetning av medlemmer som allerede har bevist at de vil mye og at de er handlekraftige. Vi mener det fortsatt er et veldig teknisk fokus på arbeidet i klyngen så vi håper vår deltagelse vil sette brukerinvolvering og designtenking på agendaen og sikre at prosjektene i klyngen kan lykkes enda bedre, sier Lillian Olsen, CEO i Halogen.

Fremtidige satsningsområder og samarbeidsplaner
Det blir mer og mer fokus på hvordan innovasjon og design av nye produkter, tjenester og prosesser skal utvikles med fokus på brukeren, og derfor er Halogen en spennende ny partner i både Smart Innovation Østfold sine EU-forskningsprosjekter og i Smart City-prosjektene.

– Det er utrolig viktig at vi ikke glemmer brukerne i de ulike prosjektene, og det blir spennende å se hvordan Halogen kan bidra med nettopp dette perspektivet. Med Halogen som partner i klyngen kan vi fokusere på brukerne på et nivå høyere enn vi har gjort før. Dette understøtter vår samarbeidsmodell Quadruple Helix, slik at vi sikrer at brukerne faktisk blir involvert, fortsetter Jon-Vidar Knold.

Halogen var med på nettverksmøtet for NCE-klyngemedlemmene som ble avholdt tirsdag den 20. september, og bidro med brukerperspektivet i de ulike arbeidsgruppene; smart energi, smart city og digitalisering. Halogen vil også være til stede på Partnerkonferansen den 2. og 3. november.

-Vi ønsker Halogen velkommen, og gleder oss til å se hva partnerskapet og fremtiden kan by på, avslutter Jon-Vidar Knold.

Partneransvarlig, Jon-Vidar Knold med CEO i Halogen, Lillian Olsen.

Av Mette M. Magnussen, 15. oktober 2016