Onsdag hadde Gründerskap i klyngene-prosjektet sitt avsluttende møte i Molde. Etter ett år med samarbeid kunne partene konkludere med at prosjektet har vært svært vellykket – og målet er nådd.

Av Mari Kristine Buckholm, 16. august 2018

– Har vært både lærerikt og hektisk

TOK LÆRDOM: Lorenzo Ruscelli (Smart Innovation Norway), Finn Amundsen (Protomore), Trine Wildt Andersen (Smart Innovation Norway), Sjur Vindal (Protomore), Victoria Næss Jensen (Smart Innovation Norway) og Jørn Heggertveit (Protomore).

Prosjektet «Gründerskap i klyngene» ved veis ende:

– Hensikten var at Smart Innovation Norway, som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, skulle lære av erfaringene til Protomore, som leder NCE iKuben, forteller prosjektleder for Gründerskap i klyngene hos Smart Innovation Norway, seniorrådgiver Trine Wildt Andersen.

.

Ti workshops

Det er spesielt vært innen to områder Smart Innovation Norway og Protomore har delt erfaringer:

  1. Tilnærming til human-centered design og metodikk i forretningsutvikling
  2. Systematisering av det å jobbe med gründerskap og hvordan skape møteplasser mellom gründere og etablerte bedrifter

På planen for det avsluttende møtet stod gjennomgang av aktivitetene og planen som ble fulgt i løpet av året. Sammen har Protomore og Smart Innovation Norway kjørt nærmere ti workshops, og mer enn 24 klyngepartnere og inkubatorbedrifter, samt 15+ bedrifter utenfor klyngen, har deltatt. Workshopene har hatt alt fra tre til 60 deltakere.

.

Konkrete resultater

– Det har vært både lærerikt og hektisk, fordi man skal anvende metodeverket på så mange forskjellige casesituasjoner, med gründere, start-ups, etablerte bedrifter og kommuner. Det viktigste som har kommet ut av samarbeidet er helt klart de resultatene vi ser hos de som har deltatt i workshops, sier Wildt Andersen.

Av konkrete resultater, ramser hun opp nye prosjektideer, nytt samarbeid og utdelte midler fra internasjonale og nasjonale virkemiddelapparater. Prosjektlederen er med andre ord tydelig på at året har båret frukter:

– Det har vært svært positivt; samarbeidet mellom klyngene har blitt styrket, mange NCE-partnere har vist interesse og gjennomført workshops, et bredt spekter av ansatte hos Smart Innovation Norway har deltatt og fått innblikk i metodikken, og vi har laget en systematikk for aktivitetene i Smart Inkubator.

.

Struktur og metodeverk

Også daglig leder i Protomore, Finn Amundsen, er fornøyd med utfallet av prosjektet.

– Vi har fått etablert en god samarbeidsrelasjon. I prosessen med å lære bort det vi kan, har vi også fått strukturert mye av tankegodset vårt. Det har bidratt til at vi har fått mer struktur i vårt metodeverk, påpeker han.

– Nå tar vi et stort steg og skal blant annet utvikle en digital lab for å visualisere og bidra til at bedrifter forstår hvordan de kan utnytte digitalisering i sine tjenester og forretningsmodeller, legger Amundsen til.

.

Fortsetter arbeidet

Wildt Andersen røper at samarbeidet med Protomore ikke er over, selv om prosjektet Gründerskap i klyngene offisielt er ved veis ende 31. august 2018.

– Vi skal fortsette samarbeidet og anvende metodikken i vårt arbeid med å involvere våre klyngemedlemmer og inkubatorbedrifter, avslutter hun.