IceSolution blir den første nye bedriften inn i SIVA-inkubatoren hos Smart Innovation Østfold.

IceSolution er en spin off fra Re Turn i Fredrikstad og har utviklet teknologi for å smelte is fra vindmøllevinger ved hjelp av mikrobølger. IceSolution ser også for seg andre anvendelsesområder for teknologien som benytter en mikrobølgeabsorberende coating for å tilføre varme til glassfiber- og komposittmaterialer. IceSolution starter et opptil tre måneders preinkubasjonsløp før selskapet vurderes for inkubasjon.

Les mer om IceSolution.

IceSolution AS inn i inkubatoren