Inngår Smart City-samarbeid med Halden kommune

Den 16. desember signerte Halden kommune og Smart Innovation Norway en Smart City-samarbeidsavtale på 3 år. Halden kommune har allerede mange prosjekter i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som ledes av Smart Innovation Norway, og denne 3-årige avtalen forsterker samarbeidet ytterligere.

For Halden kommune er Smart City et viktig satsingsområde i tiden fremover, og dette samarbeidet vil således inngå i næringsutviklingsplanen for kommunen. Avtalen, som er på 500 000 NOK for hvert år, går over 3 år og vil evalueres etter hvert endte år.

Det nye “Smart City Halden”-programmet skal startes opp innen 1. mai 2017, og målet er å få i gang minst seks pilotprosjekter i løpet av seks måneder. De aktuelle prosjektene vil ha et sterkt miljø- og klimafokus innen bl.a. områdene energi, mobilitet, helse, bygg og vann.

Avtalen innebærer at en Smart City-rådgiver og koordinator fra Smart Innovation Norway skal jobbe i en 40 prosent stilling i Halden kommune, og da direkte inn i programmet «Smart City Halden». Halden kommune bidrar med tilsvarende egeninnsats i programmet. På denne måten sikres det en god arbeidsflyt og fremdrift i programmet, samtidig som bindeleddet mellom kommunen og NCE Smart akademiske, offentlige og private klyngepartnere forsterkes.

Både Halden kommune og Smart Innovation Norway har store forventinger til samarbeidet, og håpet til rådmann Roar Vevelstad i Halden kommune er å se konturene av en innovativ kommune som som setter innbyggerne i fokus. Programmet skal bidra til en bærekraftig næringsutvikling og øke sysselsettingen i Halden.

– Vi har allerede tilsvarende Smart City-programmer i Hvaler, Sarpsborg og Spydeberg, som er i godt med egne prosjekter. Erfaringene og kompetansen vi bygger opp her tar vi med oss inn i det nye samarbeidet med Halden kommune for å skape Smart City Halden, sier Ulrika Holmgren, seniorrådgiver, Smart City.

– Digitalisering er en av de store driverne og forutsetningene i en smart byutvikling, og grunnen til at våre Smart City-prosjekter lykkes er på grunn av vår quadruple helix-tilnærming. Det vil si at vi har fokus på sluttbrukerinvolvering og samarbeider tett med offentlige og private aktører og akademia for å utvikle bærekraftige løsninger som er rustet for fremtiden, avslutter Thor Moen, leder, Smart City.

Kontaktperson:

Thor Moen
Leder, Smart City, Smart Innovation Norway
Telefon: +47 907 73 339
E-post: thor.moen@ncesmart.com

Av Mette M. Magnussen, 20. desember 2016

Fra v: Roar Vevelstad, rådmann Halden kommune og Thor Moen, leder Smart City, Smart Innovation Norway. Bak fra venstre Martin Vik, leder kommunikasjon og service Halden kommune, Ole Gabrielsen, CEO Smart Innovation Norway og Ulrika Holmgren, seniorrådgiver Smart City, Smart Innovation Norway