I vurderingen fra Statsbygg står det at «Smartere Remmen viser veien framover mot framtidens eiendomsforvaltning. Sensorikk i fellesarealer på Remmen koblet med BIM, big data, dashboard og brukertilbakemeldinger gjennom App, representerer en første test av real time eiendomsforvaltning»

Prosjektet har også gitt Statsbygg innsikt som er tatt inn i arbeidet med Statsbygg IKT-strategi, og har inspirert satsingen på Digibygg.

– De nye løsningene tar brukerdrevet innovasjon og digitalisering på alvor og vil bidra til smartere og digitalisert forvaltning av nye bygg. Smartere Remmen II viser den unike styrken i klyngesamarbeidet i NCE Smart, hvor vi knytter sammen aktører fra ulike bransjer, og bruker generisk teknologi på tvers av selskapene for å skape nye digitale løsninger som er rustet for fremtiden, sier Bernt Bremdal, prosjektleder i NCE Smart Energy Markets.

Innovasjonspris til «Smartere Remmen»

Prosjektet «Smartere Remmen» fikk denne uken Statsbyggs innovasjonspris for 2016. Campus Remmen ved Høgskolen i Østfold har i tre år vært demonstrasjonsarena for forskningsprosjektet Smartere Remmen som skal gjøre bygg smartere gjennom nye, digitale løsninger.

Utviklingen av dashboard som viser sanntids energiforbruk og effektuttak samt data fra installerte klimasensorer i bygget, har vært sentralt i prosjektet. Gjennom å sammenligne strømdata fra alle sensorene kan man få frem helt nye KPI’er, for eksempel energiforbruk i forhold til opplevd inneklima, luftkvalitet og hvor godt utnyttet lokalene er.

– I prosjektet har vi testet ut ny teknologi med gode resultater. Vi ser meget positive effekter med hensyn til energibesparelser og bærekraftige resultater. Dette viser at vi kan bygge intelligens som kan utnyttes i prosjekter – og at vi sammen har en fantastisk verktøykasse, sier Knut Johansen, styreleder i NCE Smart Energy Markets.

Som byggeier gikk Statsbygg inn i prosjektet med konkrete mål om redusere energiforbruket, og ikke minst et behov for større kunnskap.

Om prosjektet

Smartere Remmen II er et samarbeid mellom NCE Smart Energy Markets, Statsbygg, Høgskolen i Østfold, Serinus Technology, Nordic Media Lab og eSmart Systems.

Prosjektet bygger videre på Smartere Remmen I, et FoU-samarbeid fra 2011-2013. I prosjektet er det testet ut et nytt målekonsept bestående av trådløse sensorer som gir bedre informasjon knyttet til energiforbruk og bruk av bygget.

Video : Statsbygg – Campus Remmen / Høgskolen i Østfold, NCE Smart Energy Markeds