IoTSec-workshop den 24. august

Informasjon:

NÅR:

24. august, kl. 09:00-16:00

HVOR:

Kart: Halden Business Park, Simulatorsenteret, , (Håkon Melbergs Vei 16, Halden)

Påmeldingsfrist: 18. august 2017

Velkommen til IoTSec-workshop: ”Pålitelige nett – En brukerdrevet tilnærming for å løse utfordringer i det digitale energinettet”.

Smart Innovation Norway er partner i IoTSec-prosjektet, som jobber for å øke bevisstheten og kompetansen rundt IT-sikkerhet i en stadig mer digitalisert verden. I lys av flere globale hackerangrep den siste tiden er temaet mer aktuelt enn noen gang. For å sikre at arbeidet vi gjør er mest mulig relevant for næringsliv og andre virksomheter, inviterer vi til IoTSec-workshop torsdag 24. august.

Først gis det en innledning om pålitelighetsbetrakninger innen IT-systemer og regulatoriske aspekter i sammenheng med Smart Grid Security Center (SGSC). Arbeidsformen vil være interaktiv med gjennomføring av flere fasiliterte gruppediskusjoner. Resultatene skal lede frem til anbefalinger og aksjoner for videre tiltak til felles nytte for aktørene.

Den første workshop vil sette brukerne i fokus: Identifisere deres behov og utfordringer.

Tentativ agenda:

10:00 Velkommen og introduksjon

10:10 Pålitelige IT-systemer ved Rune Winther

10:25 Presentasjon av IoTSec-prosjektet og Smart Grid Security Centre ved Håkon Duus

10:40 Regulatoriske aspekter – smarte målere ved Øyvind Toftegaard, NVE

11:00 Pause

11:15 Gruppediskusjon med fokus på erfaringer, behov og utfordringer

12:30 Lunsj

13:30 Gruppediskusjon

14:45 Pause

15:00 Plenumsdiskusjon – hovedpunkter

15:40 Oppsummering aksjoner og anbefalinger for videre anbefalinger

16:00 Takk for i dag