SMB instrumentet er EU’s initiativ for å fremme innovasjon som vesentlig kan forandre hvordan EU-borgere samhandler og driver forretning. Initiativet er særlig rettet mot SMB, og gjerne oppstartsselskaper innen IKT.

NCE Smart Energy Markets har fått tilslag på flere Horizon 2020-søknader, og vi er stolte over å ha bistått IPCO med å få tildelt dette prosjektet, sier Dieter Hirdes, FoUI-koordinator i NCE Smart.

-IPCO har fått vesentlig hjelp og støtte fra Østfold Fylkeskommune, Norges Forskningsråd og NCE Smart Energy Markets under utarbeidelse av søknaden. Uten denne støtten ville vi ikke ha maktet å utarbeide en kvalitet på søknaden som gjorde at den kom igjennom nåløyet til SMB-instrumentet, sier Ole Jakob Ottestad, daglig leder i IPCO.

-NCE Smart Energy Markets har fått tilslag på flere Horizon 2020-søknader, både som deltager og koordinator av ulike prosjekter. Det er stor prestisje knyttet til å bli tildelt Horizon 2020-prosjekter, og det er første gang en av våre SMB-klyngebedrifter har blitt tildelt EU midler alene, sier Dieter Hirdes, FoUI-koordinator i NCE Smart.

Flernasjonal mobiltelefoni
Økt mobilitet i Europa gjør at stadig flere har flernasjonal tilhørighet med familie og venner i et land, og jobb eller fritidsbolig i et annet. Med dagens mobiltelefontjenester må kunden velge hvilket mobilnummer kunden ønsker å være tilgjengelig på.

Klyngebedriften IPCO tildeles viktig EU-prosjekt

Kontaktperson:
Ole Jakob Ottestad, Daglig leder IPCO, +47 99576976, ole.jakob.ottestad@ipco.no

Fakta:
IPCO AS fra Halden ble etablert av svært erfarne bransjefolk i 2011 for å utvikle disruptive telekom tjenester til et globalt marked. Selskapet har siden starten utviklet og kommersialisert tjenesten IPCO Cloudfone SIM Secured Wi-Fi calling, og har nå startet utviklingen av neste løsning for flernasjonal mobiltelefoni. Mer informasjon finnes på www.ipco.no

Hvis brukeren flytter til et annet land vil han eller hun normalt ønske å være tilgjengelig på et lokalt nummer og vil da ikke være tilgjengelig på sitt gamle nummer. IPCO løser dette ved å utvikle en tjeneste som gir tilgjengelighet på flere mobilnummer fra ulike land samtidig.

Solid forretningsidé: IPCO Cloudfone Visitor Service
IPCO Cloudfone Visitor Service er en tjeneste som tilbyr mobiloperatører mulighet for å selge abonnement med flere mobiltelefonnummer for forskjellige land på et og samme SIM-kort. Kunden vil kunne være tilgjengelig på sitt mobilnummer fra hjemlandet, samtidig som arbeidskollegaer og kunder kan ringe på lokalt nummer for arbeidsstedet. Personer med forretningskontakter i flere land kan få flere lokale nummer tilknyttet SIM-kortet. SIM-kortet vil automatisk bytte til lokal identitet for det landet brukeren oppholder seg i, og kunden vil få lokaltakst for mobilbruk uten å måtte bytte SIM-kort.

Det er verdt å merke seg at SMB-instrumentet ikke bare handler om EU-finansiering. Din bedrift får også hjelp til å lykkes gjennom støtte og oppfølging fra EU-rådgivere fra Enterprise Europe Network/Innovasjon Norge. Alle bedrifter som oppnår EU-finansiering får tildelt en Key Account Manager som er klar til å hjelpe bedriften med å identifisere utfordringer for prosjektet og om det er relevant for dem å koble på en ekstern rådgiver. Rådgiveren må velges i EUs konsulentdatabase og utgiftene til konsulentbistand dekkes av EU.

NCE Smart-klyngebedriften IPCO tildeles midler fra det prestisjefylte EU Horizon 2020 Open Disruptive Innovation Scheme til gjennomføring av fase 1 av innovasjonsprosjektet «Cloudfone Visitor Service». I alt var det 1995 søkere om fase 1 midler, der IPCO ble valgt ut som den eneste norske bedriften innen ICT. Dette viser at forretningsidéen vurderes som særdeles spennende. Tildelingen på 50.000 Euro skal lede frem til en demonstrator og en forretningsplan i løpet av de neste fem månedene.

Spesialrådgiver i NCE Smart, Tor Frydenberg, viser frem den nye løsningen fra IPCO. Foto: Richard Valmot, Teknisk ukeblad