Forskningsrådet inviterte klynger og næringsforeninger/-råd til SkatteFunn-skole den 9. juni på Inspiria www.skattefunn.no. Smart Innovation Østfold deltok på denne samlingen.

Forskningsrådet foreslo en oppfølgingsdag på SkatteFunn-skolen der deltagerne ble oppfordret til å ta med seg bedrifter som ønsket veiledning i søknadsprosessen. Smart Innovation Østfold inviterte klyngemedlemmer og oppstartsbedrifter til å melde sin interesse. 4 «av våre» bedrifter valgte å delta på dag 2 i Askim den 16. august.

Resultatet er at vi har veiledet totalt 5 bedrifter – 2 klyngebedrifter, 1 inkubatorbedrift og 2 oppstartsbedrifter, som til sammen har sendte inn 6 SkatteFunn-søknader innen garantifristen den 1. september. Søknader innsendt før garantifristen vil bli behandlet innen utgangen av året, mens søknader innsendt etter fristen ikke får en slik garanti. Smart Innovation Østfold håper på god uttelling og at våre bedrifter til sammen vil spare millionbeløp på skatten for 2016 og 2017!

Kan spare millioner på skattefradrag