SAMARBEID: Martine Hageengen Ringal (tv), miljørådgiver i Halden kommune og Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver hos Smart Innovation Norway, har skrevet søknaden om støtte til prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon» – et mål som skal realiseres ved hjelp av teknologien til startup-selskapet TotalCtrl (neste slide). Foto: Halden Arbeiderblad

Klyngepartnerne fant hverandre under Partnerkonferansen 2018:

Nå samarbeider de for å gjøre Halden til verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon

Etter at TotalCtrl-gründer Charlotte Aschim og kommunerepresentanten kom i prat under Partnerkonferansen i fjor, begynte matsvinnballen å rulle. Nå er avtalen signert og Halden er på vei mot å bli verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon.

Av Mari Kristine Buckholm, 1. august 2019

– Vi har fått 1 million kroner fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» til prosjektet vårt, sier Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway og prosjektkoordinator for Smart City Halden.

Sammen med miljørådgiver Martine Hageengen Ringdal i Halden kommune har hun skrevet søknaden om støtte til prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon».

– Støtten fra Klimasats skal brukes til å implementere en digital løsning som vil bidra til bedre planlegging, oppfølging, logistikk og kvalitetssikring av matproduksjon i kommunen, forteller Ringdal.

Viktig samarbeid

Det er det unge teknologiselskapet og tidligere PANGSTART-deltaker TotalCtrl som utvikler den digitale portalen som skal gjøre det lettere for kommunen å redusere matsvinn.

– Vår software effektiviserer matsvinnhåndteringen, noe som betyr at kommunen sparer både tid, penger og miljø. Prosjektet er rettet mot sentralkjøkken i helse- og omsorgsektoren der matsvinnet er størst, men også skoler og barnehager, forteller Charlotte Aschim, gründer og CEO i TotalCtrl.

Formålet med prosjektet er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Halden er sannsynligvis den første kommunen som tar i bruk en slik digital løsning for å få bedre forståelse av og redusere eget matsvinn.

– Halden er den første kommunen vi inngår en slik avtale med. Samarbeidet betyr mye for oss, fordi vi her virkelig får bevist at vår teknologi har en positiv effekt på trippelbunnlinjen; mennesker, planet og profitt, forklarer Aschim.

Høyt forbruk

Sammenlignet med de andre store kommunene i Østfold, har Halden et mye høyere forbruk av matvarer i sin virksomhet, og det totale utslippet forbundet med innkjøp er beregnet til 2138 CO2-ekvivalenter (=76kg CO2 per innbygger).

– Med mål om å ha vår software som en standard (mataktører må benytte vår løsning for å få godkjent anbud) er dette første steg i riktig retning. Det er mye for et selskap som oss å lære fra offentlige aktører og vi gleder oss til fortsettelsen, slår Aschim fast. Hun legger til:

– Vi skal, sammen, sikre at Halden blir verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon.

Møttes under Partnerkonferansen

Både Halden kommune og TotalCtrl er klyngepartnere i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og samarbeidet mellom de to aktørene startet faktisk under Partnerkonferansen i november i fjor.

– Halden kommune tok kontakt med TotalCtrl under Partnerskapskonferansen 2018. Det var starten. Underveis har Smart Innovation Norway bidratt som en fasilitator og sikret at prosessen har gått raskt og smidig for seg, forteller gründeren.

Optimaliserer matbruk

Prosjektet sparkes offisielt i gang i august 2019 og vil gå over en periode på halvannet år.

– Vi starter med å kartlegge hvordan ting fungerer i kommunen nå og hvilke behov som finnes, deretter skal TotalCtrl utvikle den digitale løsningen og tilpasse den. Vi regner med å implementere og ta i bruk plattformen allerede vinter/ tidlig vår 2020, forteller Riddervold Kahrs (bildet).

Helt konkret skal den intelligente teknologien gjøre det mulig til enhver tid å ha oversikt over hele varebeholdningen samt utløpsdato, og på grunnlag av dette foreslå matprogram og meny. Riddervold Kahrs røper at hun er full av forventning og svært spent på hvordan produktet vil se ut til slutt.

– Det er spesielt interessant fordi startup-selskapet TotalCtrl, som har vært gjennom vårt inkubatorløp, nå har blitt kjent med vår Smart City-partner Halden kommune, og sammen har de satt i gang dette pilotprosjektet. Det er veldig spennende at vi kan skape noe nytt og kanskje også kan skape noe som vil spres utover kommunens og landets grenser, avslutter seniorrådgiveren.

Video: TotalCtrl – Fra idé til global suksess på under ett år

Om TotalCtrl

  • Leverer programvare som koples til eksisterende varebeholdningssystemer hos næringsaktører, storkjøkken og lignende.
  • Produktdata hentes inn i en skybasert analyseplattform, og resultatet gir aktøren innsikt gjennom varslinger, hyllebaserte heatmaps, visualiseringer mm.
  • Programvaren vil hjelpe med å spare tid og kostnader og effektivisere matsvinnhåndteringen. Dette er positivt for hele verdikjeden, fra produsent til forbruker.

Om Klimasats

  • Miljødirektoratet mottok 574 søknader til tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene» i 2019.
  • Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 577 millioner kroner. Det er satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen i 2019.
  • Miljødirektoratet har mottatt 13 søknader om støtte til tiltak for å redusere matsvinn og satse på klimavennlig mat for rundt 5,3 millioner kroner.