Knoppskyting hører våren til. Med varme og gode vekstforhold kan selv den mest nakne grein sette skudd for nye blomster og vekstretninger. Den løvetannen med sterkest livskraft og tøffeste ambisjonene klarer å sprenge seg gjennom sprukken asfalt og opp i sollyset.

I motsetning til våren og forsommeren som avgjørende for vekst og overlevelse i økosystemet, ligger grunnlaget for vellykket knoppskyting til stede hele året i et eget økosystem for innovasjon og entreprenørskap. Et sett av virkemidler og tiltak står klare til å hjelpe idéer opp og frem, slik at sannsynligheten for å overleve «blodfasen» gjennom «dødens dal» øker.

I vår iver etter å heie frem gründere glemmer vi ofte knoppskyting fra eksisterende næringsliv. Inne i bedriftene kan man være så fokusert på eksisterende oppgaver og kjernevirksomhet at man ikke gir rom for knoppskyting. Nye idéer på siden av kjernevirksomheten får ikke plass til å vokse, verken innenfor, i tilknytning til, eller helt på utsiden av bedriften.

Ingen bedrifter jobber i vakuum. I samtaler mellom kolleger og i kontakt med kunder og andre eksterne aktører utvikles det ideer til forbedring og ideer til helt nye produkter og tjenester. Utfordringen for enkeltbedrifter er å etablere et sted eller et system for å ta imot og håndtere disse løsningene. Man må gjøre seg i stand til å vurdere om en ide kan utvikles videre, om det skal gjøres internt eller i samarbeid med andre, eller om den kan settes helt ut på egne bein.

Det er de siste alternativene som innebærer knoppskyting. Bedriften, eller en gruppe ansatte, tar med seg kunnskap og starter en ny virksomhet alene, eller sammen med andre. Når bedriften tar initiativet til en «spin-out» er det for å opprettholde fokus på kjernevirksomheten i eksisterende virksomhet, og for å avgrense risiko. Det er mer risikabelt å involvere hele den nåværende virksomheten i ny utvikling. Det kan også være hensiktsmessig å dra med seg andre, og eventuelt ansatte, på kapitalsiden i en ny, separat virksomhet.

Når medarbeidere tar initiativet til en «walk-out» innebærer det at en gruppe medarbeidere tar med seg kunnskap og nettverk og starter ny virksomhet. Det kan skje etter oppfordring fra bedriften, og er spesielt aktuelt i forbindelse med bemanningsreduksjoner. I enkelte sammenhenger kan selskapet også bidra på eiersiden eller med ulike former for driftsstøtte. En «walk-out» kan også skje mot bedriftens vilje. Da er selvsagt samarbeidsviljen og støtten fra bedriften fraværende eller negativ.

I Smartville, inkubatoren på Remmen, heier vi på knoppskytinger. Vi ønsker oss flere og det er plass til dem. Smart knoppskyting innebærer at man vurderer hvordan man kan gi gode vekstvilkår også til ideer som ikke hører hjemme i eksisterende virksomhet. Å legge gode ideer i skuffen fordi de ikke hører hjemme innebærer at man gir avkall på muligheter som de samme ideene kan gi.

Tilgang på nettverk og forskningsmidler, støtte til forretningsutvikling, bistand til rettighetsbeskyttelse og kontorfellesskap er noen av mulighetene som også knoppskytinger kan gjøre seg nytte av i det økosystemet som inkubatorer er en del av.

Q-meieriene er en bedrift som har gått langt i å vise hvordan selskapet tar imot og vurderer ideer som kommer fra forbrukerne (www.q-meieriene.no/Min-Qide). Systemet presenteres som den gode historien det er, men det er også en fantastisk kilde til markedskunnskap og grunnlag for helt nye produkter. Noen av de hører kanskje hjemme i et eget selskap ved siden av Q-meieriene.

Av: Espen Evensen, 23. mai 2016

Viktig knoppskyting