Torsdag formiddag markerte Halden kommune og Halden Smart City åpningen av det unike og banebrytende mobilitetsprosjektet i byen, med blant andre Paul Chaffey, statssekretær for landets første digitaliseringsminister Nikolai Astrup, på plass.

Av Mari Kristine Buckholm, 24. januar 2019

– Målet er å redusere CO₂-utslipp, senke kommunens kostnader og tilrettelegge for innbyggerne

OFFISIELL ÅPNING: Fra 1. februar gjøres 20 elbiler tilgjengelige til låns for Haldens innbyggere på kveldstid og i helger. Prosjektet har blitt utviklet i samarbeid med Smart Innovation Norway og skal blant annet redusere CO₂-utslipp og kommunens kostnader. (Alle foto: Mari K. Buckholm)

Kommunen skal låne bort elbiler til Haldens innbyggere:

– Jeg er veldig glad for at det var jeg som fikk komme hit. Det har vært en rar politisk uke, men nå gleder vi oss til å gjøre samfunnet bedre, bit for bit. Halden er en av kommunene som viser veien i det grønne skiftet, sier statssekretær Paul Chaffey under åpningen av Halden kommunes revolusjonerende mobilitetsprosjekt torsdag, som fant sted både i rådhuset og på Fiskebrygga – hvor en rekke hvite elbiler, godt synlige med Smart City Halden-logoen og FNs bærekraftsmål, stod linet opp ved flere nyinstallerte ladepunkter.

Halden kommune har søkt og mottatt 2,375 millioner kroner i Klimasats-midler for å iverksette et prosjekt der både elbiler og elsykler tas i bruk for daglig transport for kommunens ansatte, samt innbyggerne i byen.

– Vi ønsker å gjøre byen attraktiv for Haldens innbyggere, og tiltrekke oss flere folk. For å oppnå dette vil vi legge til rette for klimavennlige tiltak som sikrer innbyggernes mobile behov, samtidig som vi begrenser antall biler til sentrum, forteller Martin Vik, leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune.

.

20 elbiler til låns for alle

Løsningen går ut på at kommunen leier 20 elbiler mellom 08.00 og 16.00 fem dager i uken, som kan benyttes av kommunens ansatte for jobbreiser. Målet er å redusere bruk av private biler i arbeidstiden og senke kommunens kostnader knyttet til kjøregodtgjørelser. I tillegg kan ansatte, innbyggere og turister leie elbilene på kveldstid og i helgene, noe som skal bidra til å redusere CO₂-utslipp og imøtekomme FNs bærekraftsmål.

– Vi vil motivere og engasjere både kommunalt ansatte og innbyggere til å ta i bruk mer miljøvennlige mobilitetsløsninger. Prosjektet skal også tilrettelegge for at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å «låne» bil, påpeker Vik.

Fra 1. februar blir kommunens elbiler tilgjengelige for innbyggere og turister. Ved hjelp av en smarttelefon og appen Mobility Park kan man både booke og få oversikt over rekkevidde og priser. I tillegg låses bilen opp gjennom appen.

– Det er mange kommuner som snakker om behovet for nye løsninger på konferanser og seminarer, men det handler om å gjennomføre. Det gjør Halden, kommenterer statssekretær Chaffey, som fikk seg en svipptur rundt Fisketorget i en av de nye elbilene sammen med ordfører Thor Edquist.

Resultat av innovasjonssamarbeid

Prosjektet er en del av Smart City Halden-programmet, og ideen ble utviklet i samarbeid med Smart Innovation Norway i løpet av vinteren 2018. I juni samme år gikk kommunen i gang med gjennomføring av prosjektet.

– Smart Innovation Norway har et ansvar sammen med Halden kommune for å drive innovasjonsprosjekter Halden, og dette mobilitetsprosjektet er ett av disse. Vi jobber side om side med kommunen for å skape mer innovasjon i Halden, forteller Marianne Riddervold Kahrs (bildet), seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway og prosjektleder for Smart City Halden.

– Det at vi samarbeider med Smart Innovation Norway i dette arbeidet, med selskapets nettverk av partnere og klyngemedlemmer som kan være med på å klekke ut de gode ideene og sørge for at løsningene blir så gode som mulig, er viktig. Både på det praktiske og organisatoriske, men også det strategiske, poengterer Vik.

.

Tester ut INVADE-konseptet

Smart Innovation Norway leder det internasjonale forskningsprosjektet INVADE (2017-2020), et grensesprengende Horisont 2020-prosjekt. Det treårige EU-prosjektet utvikler blant annet løsninger for smart lading av elbiler. Disse testes og tas videre gjennom Halden kommunes mobilitetsprosjekt.

– Elbilprosjektet til Halden kommune blir en del av det vi kaller «exploitation» i INVADE, som vil si at vi kobler den plattformen og de verktøyene vi har utviklet gjennom INVADE-prosjektet til piloten her i Halden. Løsningen skal forenkle ladeprosesser og optimalisere lading for elbiler, forteller Per Gjerløw, direktør for forretningsutvikling og koordinator for EU-prosjekter hos Schneider Electric Norge, som er en av prosjektpartnerne i INVADE og leverandøren av de nye ladestasjonene til Halden kommune.