Lederstimuli hos Smart Innovation Norway:

– Gøy, annerledes og lærerikt

Mandag ettermiddag var bedriftslederne i Olympiatoppens prestasjonsklynge på plass i Simulatorsenteret for lederstimulisamling. Denne gangen fikk de innblikk den intelligente teknologiens verden.

Av Mari Kristine Buckholm, 7. mai 2019

– Det finnes mange muligheter teknologisk som utvikles videre hver dag og det er et samfunn rundt som skal håndtere disse teknologiske nyvinningene. Med det følger flere hensyn, som personvern, og vi ser at det er ting som foregår i verden som ikke er helt i takt. Jeg tenker at det koker ned til mennesker og hvordan mennesker forholder seg til de mulighetene som finnes og hvordan man håndterer dem.

Ordene tilhører toppidrettssjef Tore Øvrebø og representerer hans umiddelbare reaksjon etter prestasjonsklyngens lederstimulisamling i Simulatorsenteret til Smart Innovation Norway i Halden mandag ettermiddag.

.

Klatret med VR-briller

Temaet var nettopp innovativ og intelligent teknologi, og lederne fra NRK, Talent Norge, Den norske Opera & Ballett, Sarpsborg kommune, eSmart Systems, Smart Innovation Norway og Olympiatoppen fikk blant annet et innblikk i hvordan Nordic Media Lab bruker spillmotorteknologi i film og visualisering for å forklare komplekse prosesser, prosjekter og/eller produkter, hvordan en klatresimulator og VR-briller kan bidra til å selge klatreutstyr, samt hvordan eSmart Systems bruker kunstig intelligens (AI) for å gjenkjenne feil på strømnettet.

En av de som fikk prøve seg med VR-briller i klatresimulatoren var Karl Hanseth, teknisk direktør i Den Norske Opera & Ballett. Han la ikke skjul på at klatreopplevelsen i den simulerte strømmasten var svært autentisk.

– Jeg er fascinert over hvor virkelighetsnært det er. I løpet av to minutter får man en fullstendig følelse av de problemstillingene som de som jobber med dette blir eksponert for. Pedagogisk er det kjempeviktig, og det er imponerende, kommenterer Hanseth.

.

Nyttig og relevant teknologi

Ideen og tanken bak Olympiatoppens prestasjonsklynge, og det å holde ledersamlinger hos de ulike aktørene i klyngen, er deling og læring på tvers av forskjellige prestasjonskulturer.

– Jeg synes det er flott at man kan møtes på tvers av virksomheter. Vi ser at til tross for ulike bakgrunner og profesjoner, har vi de samme problemstillingene. I dette tilfellet handler det om hvordan man kan ta i bruk ny teknologi, sier Opera-direktøren.

Han røper at flere av løsningene som deltakerne ble presentert for hos Smart Innovation Norway er svært relevante også for ansatte ved Operaen, og at de for eksempel allerede bruker simulering og 3D-modellering for å avdekke mulige feil ved forestillinger.

– Det er ganske dyrt å øve på hovedscenen, og derfor gjør vi en del simuleringer for å se om ting faktisk passer og om det ser like bra ut som på tegnebrettet, forteller Hanseth.

.

Klokere av lederstimuli

Tidligere har lederne hatt samlinger både hos Olympiatoppen, Snøhetta, Operaen, Sentralen/Talent Norge og NRK. Daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad, opplever det som givende å få et dypere innblikk hos de forskjellige virksomhetene.

– Det er både gøy, annerledes og lærerikt. Nå handler det om å omsette dette til vår egen hverdag, men den jobben må man gjøre selv – se på «hva gir dette meg og hvordan kan jeg bruke det som inspirasjon?», sier Jørstad. Hun legger til:

– Det er alltid sunt å snakke med andre miljøer. Man får et innblikk i hvordan verden ser ut fra ulike ståsteder. Dessuten er det interessant at alle har sterkt fokus på prestasjon. Jeg tenker at man blir litt klokere i beslutningene sine bare ved å ha flere perspektiver på ting.

.

Formidling og visualisering

Smart Innovation Norways administrerende direktør, Thor Mosaker, deltok selv på samlingen og gledet seg over å kunne vise frem litt av det selskapet har å by på.

– Det er bra at de får se hvordan vi passer inn i den store sammenhengen, særlig i forhold til det som handler om endring og formidling. I dag sitter vi på enorme datamengder og derfor blir visualisering viktigere og viktigere. Siden Gutenberg har verden kunnet lese, men nå har vi fått andre måter å danne beslutningsgrunnlag på. Det er noe av innholdet vi leverer – som også henger sammen med menneskelige prestasjoner, påpeker Mosaker.

Video: Lederstimuli i Halden

Om Prestasjonsklyngen

  • Olympiatoppen har sammen med Den Norske Opera & Ballett, sterke næringsmiljøer og representanter fra forskning, etablert et fellesskap i en prestasjonsklynge.
  • Medlemmene er Olympiatoppen, Den Norske Opera & Ballett, NRK, Talent Norge, Akershus fylkeskommune, Smart Innovation Norway og Snøhetta.
  • Målet med å etablere et nettverk er å reflektere over hva som ligger i vår prestasjonskultur, stimulere mennesker ved å dele kunnskap og løfte frem kjente og ukjente prestasjoner.
  • Samarbeidet skal utvikle prestasjonskulturen hos Olympiatoppen og klyngedeltagere, og gjennom dette påvirke prestasjonstenkningen i det norske samfunnet.
  • Olympiatoppen har valgt å organisere arbeidet i prestasjonsklyngen som et prosjekt. Olympiatoppen er prosjektets hovedeier og utvikler.

Kilde: prestasjonskultur.no