Bryan presenterte funn fra EU-prosjekter på Svalbard:

– Longyearbyens utfordringer er direkte knyttet til mange av våre forskningsprosjekter

Før sommerferien reiste Smart Innovation Norways forsker Bryan Pellerin til verdens nordligste bysamfunn for å fremme utnyttelsen av noen av selskapets store forsknings- og innovasjonsprosjekter.

By Mari Kristine Buckholm, 11. august 2020

Smart Innovation Norway har i flere år vært forskningspartner med UiT – Norges arktiske universitet, Campus Narvik. Universitetet er medlem i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og har rik forskningserfaring fra arktiske strøk.

I sommer ble seniorforsker innen fornybar energi hos Smart Innovation Norway, Bryan Pellerin, invitert av UiT til Svalbard for å formidle arbeid som er utført i ulike Horisont 2020-prosjekter og som kan være relevant for Longyearbyen-samfunnet.

– Jeg snakket med en rekke motiverte aktører som står i front for energiskiftet i de arktiske områdene. Jeg er optimistisk i troen på at vi kommer til å opprettholde et sterkt samarbeid og overføre praktiske resultater fra anvendt forskning til energiutfordringene Longyearbyen har, forteller Pellerin.

Mot dekarbonisering

Som en av de nordligste bosetningene på jorda, er Svalbard i sentrum i internasjonal klimaforskning. Polarregionen opplever drastiske effekter av klimaendinger, og resten av verden bruker dette som testområde for bedre å forstå transformasjonen som planeten opplever.

– I denne konteksten er Longyearbyen, som regionens største bosetning, i ferd meg å gå bort fra sin tradisjonelle kulldrevne fortid. Dette energiskiftet er en småskala representasjon av virkeligheten mange andre steder rundt om på kloden, hvor man også jobber mot dekarbonisering. Utfordringene som Longyearbyen-samfunnet møter er direkte knyttet til mange av Smart Innovation Noways prosjekter, forklarer Pellerin.

Derfor reiste han for å møte representanter fra de lokale myndighetene og ulike industriaktører for å diskutere funn fra noen av forskningsprosjektene som er relevante for deres utfordringer, i håp om å hjelpe dem med å dra nytte av resultatene.

Sluttbruker-strategier fra E-LAND

Et av de mest relevante prosjektene er EU Horizon 2020 E-LAND, hvor Smart Innovation Norway er vitenskapelig koordinator. Prosjektet utvikler og demonstrerer nyskapende løsninger for å dekarbonisere energiøyer. 

– Slike områder, som ikke er koblet til strømnettet på fastlandet, har særlige utfordringer knyttet til å gjennomføre skiftet bort fra karbonintenisve energikilder. E-LAND-prosjektet tar i bruk strategier for optimering av energiflyten på tvers av ulike bærere i såkalte multivektor-energisystemer, også kjent som sektorkobling, forteller Pellerin.

Han tror disse strategiene er spesielt relevante i Longyearbyen, som representerer et ekte multivektor-energisystem, hvor en blanding av elektrisk distribusjon og fjernvarmenett forsyner byens innbyggere og besøkende med energi.

– Det var fruktbart å diskutere med lokale aktører hvordan vi kan ta i bruk noen av sluttbruker-strategiene fra E-LAND i en Longyearbyen-kontekst, avslutter Pellerin – som vil fortsette å samarbeide med Svalbard-representanter for å implementere løsninger fra Smart Innovation Norways forskningsprosjekter.

Oppdateringer