– Målet er å finne framtidsrettede løsninger

Moss Havn har signert samarbeidsavtalen «Smart Havn Moss» med Smart Innovation Norway.
Framtidsrettede løsninger

Med den nye innlandshavnen, som skal stå ferdig til nyttår, kreves også en annen logistikk enn tidligere.

Vi forventer å finne gode teknologiske og framtidsrettede løsninger, som er fornuftige både i forhold til økonomi og miljø.

Erik Gressløs, plan- og utbyggingssjef i Moss Havn

– Da er det spennende med ny teknologi og nye kjøretøyer, men også med forsyning og energi. Gjennom denne avtalen forventer vi at vi finner gode teknologiske og framtidsrettede løsninger, som er fornuftige både i forhold til økonomi og miljø, understreker Gressløs.

Smart Innovation Norway har i løpet av de siste par årene inngått totalt sju samarbeidsavtaler med kommuner, byer og havner på Østlandet.

Ledende i Norge

– Dette danner et fantastisk kompetansefundament for videre utvikling av konseptet over hele landet. Vi jobber hele tiden for å være det ledende miljøet nasjonalt når det gjelder antall realiserte prosjekter innen digitalisering og smarte byer og samfunn, sier en begeistret Thor Moen, leder av Smarte byer og samfunn i Smart Innovation Norway.

Målet med Smarte byer og samfunn-programmene er å nå EUs klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos innbyggerne.

– Norge har en lang historie i offshorebransjen, hvor kystsamfunn og havner er en viktig spiller for utvikling og det grønne skiftet. Gjennom initiativet i Moss Havn kan vi finne smarte løsninger som kan dupliseres i regionen og landet, kommenterer seniorrådgiver i Smarte byer og samfunn, Ulrika Holmgren.

Samarbeidsavtalen har en varighet på tre år. I denne perioden vil programkoordinatoren lede «Smart Havn Moss», som konkret innebærer å:
  • Være bindeleddet mellom Moss Havn og eksterne samarbeidspartnere.
  • Legge til rette for kompetanseutvikling innen Smart City, Big Data, realtidsanalyser og digitalisering.
  • Etablere prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, transport og bygg.
  • Innføre bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester (Smart Mobilitet).
  • Elektrifisere eller annen ren energibruk på all transport og godshåndtering i Moss Havn, inkludert innlandshavnen. Styre energi og effekt i bygg og uteområder.
  • Etablere og/eller utnytte fiberinfrastruktur.
  • Bidra til å omsette forskning til praksis.
  • Ivareta Moss Havns interesser og krav i utbredelsen av fornybar kraftproduksjon på næringsbygg (sol, vind, m.m.).
  • Fremme Moss Havn i forhold til myndighetenes satsing på bærekraftige samfunn i framtiden.

Vil bli bedre på miljø og teknologi:

– Hele ledelsen i Moss Havn er enige om at skal vi komme noen vei, må vi være med på utviklingen, sier plan- og utbyggingssjef i Moss Havn, Erik Gressløs, om bakgrunnen for den ferske avtalen med Halden-firmaet Smart Innovation Norway (SIN), som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

Fordi det nye Intercity-dobbeltsporet gjennom Østfold kommer til å ta deler av havnens areal, er de allerede godt i gang med å bygge en ny innlandshavn ved E6 – nærmere bestemt på Moss næringspark.

Må tenke nytt

– Det betyr at hele havnekonseptet i Moss blir endret. Derfor tror vi det er smart å tenke på ny teknologi, forteller Gressløs.

Kort fortalt går samarbeidsavtalen ut på at Moss Havn innfører det såkalte Smarte byer og samfunn-konseptet, som blant annet innebærer kompetanseutvikling innen Big Data og digitalisering, etablering av prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, transport og bygg, samt innføring av bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester.

Nødvendig spisskompetanse

– Moss kommune har satt seg ambisiøse klimamål gjennom kommuneplanen. Det vil vi være med på. Vi ønsker å bli bedre på miljø. Da må vi ha med oss en partner som kan hjelpe oss, forklarer plan- og utbyggingssjefen.

Gjennom avtalen får Moss Havn inn en programkoordinator fra NCE Smart-klyngen som skal jobbe med «Smart Havn Moss» tilsvarende en 40 prosent stilling, som utgjør cirka 15 timer i uka.

– Det medfører at vi får inn den nødvendige kunnskapen og spisskompetansen i organisasjonen, påpeker Gressløs.

SMART SAMARBEID: Plan- og utbyggingssjef i Moss Havn, Erik Gressløs (til høyre) gleder seg til samarbeidet med Ulrika Holmgren og Thor Moen i Smarte byer og samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway.                                                                                                                                   (Foto: Smart Innovation Norway)

Av Mari Kristine Buckholm, 11. mai 2017