Sammen med to masterstudenter ved HiØ, utforsker Smart Innovation Norway hvilke muligheter Internet of Things (IoT) gir i såkalte smarte bygg – som skal tilpasse seg brukernes behov og bruksmønstre.

Av Mari Kristine Buckholm, 20. februar 2019

– Laben skal simulere og optimalisere sikkerhet og energieffektivitet

IT-masterstudenter utvikler lab for smarte bygg i Kunnskapsparken:

– Gjennom studentprosjektet ønsker Smart Innovation Norway å bygge opp en Smarte Bygg-lab hvor funksjonalitet kan demonstreres og hvor sikkerhet og energieffektivitet kan simuleres og optimaliseres, forteller prosjektansvarlig Dieter Hirdes, leder for Forskning & Innovasjon i Smart Innovation Norway.

Prosjektets navn er «Cybersecurity laboratory for smart buildings» og er et samarbeid mellom ELKO, Schneider Electric Norge, avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold (HiØ) og Smart Innovation Norway. I tillegg vil byggeiere bli invitert i en referansegruppe.

– Vi vil forske på hvilke muligheter Internet of Things (IoT) gir i såkalte smarte bygg. Disse byggene skal tilpasse seg ut fra brukernes behov og bruksmønstre, og skal være mer energieffektive og klimavennlige enn tradisjonelle bygg. Samtidig øker risikoen for ikke-autorisert inntrengen. Derfor må det settes ekstra fokus på sikkerhet og personvern i smarte bygg, forklarer Hirdes.

.

Fascinerte masterstudenter

Smart Innovation Norway har det overordnede ansvaret i prosjektet og ønsket å knytte til seg to masterstudenter i informasjonsteknologi (IT) med spesialisering innen maskinlæring.

– Da jeg leste om prosjektet som omhandlet IT-sikkerhet og smarte bygg, ble jeg fascinert, særlig med tanke på min tidligere erfaring. Jeg vil bidra med kvalitet og leveranser innen fristen, og håper at denne laben kan hjelpe til med å håndtere fremtidige IoT-utfordringer, sier en av de to masterstudentene, Arif Iqbal.

– Å gjennomføre reelt prosjektarbeid, hvor alle variabler må følges nøye med på når de avgjørende beslutningene tas, skiller seg helt klart ut fra de kontrollerte omgivelsene man vanligvis befinner seg i forbindelse med studierelatert prosjektarbeid. Det er positivt å kunne benytte seg av både praktisk og teoretisk erfaring på nye måter, samt få gleden av å samarbeide med noen av de fremste innenfor sitt felt, kommenterer Magne Granly, den andre av de to.

.

Høyt kvalifisert hjelp

IT-studentene ved HiØ velger i annet semester av masterstudiene et bedriftsprosjekt som de arbeider med på deltid, det vil si 600 timer over et halvt år. I et bedriftsprosjekt betales studentene for 200 timer, mens 400 timer regnes som studietimer.

– Jeg må si at vi har vært utrolig heldige med de to studentene som valgte vårt prosjekt. Begge har meget relevant bakgrunn som er langt over det som er vanlig for studenter på første året av masterstudiet, skryter Hirdes.

– Vi regner med at studentene gjennom Smarte Bygg-prosjektet vil få en bakgrunn som vil gjøre dem meget attraktive på arbeidsmarkedet, legger han til.

Smart Innovation Norway følger masterstudentenes arbeid tett med ukentlige møter. I tillegg støttes prosjektet med eksperter i bygningsautomasjon fra ELKO og Schneider Electric Norge og studentene veiledes fra Høgskolen i Østfold, avdeling for informasjonsteknologi.