NARVIK-KONTOR: Mikael af Ekenstam er nyansatt i avdelingen Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway og vil ha base i Nord-Norge. 

Mikael blir rådgiver ved splitter nytt Smart Narvik-kontor:

Vil skape nye arbeidsplasser og bidra til et smartere, mer bærekraftig samfunn

Mikael af Ekenstam er ansatt som ny seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway. Han blir prosjektleder for Smart Narvik og vil ha base i Nord-Norge.

Av Mari Kristine Buckholm, 9. august 2019

– Det var kombinasjonen av forskning og det å ha folk som jobber ute i markedet og i kommunene, det å ha muligheten til å jobbe med anvendt forskning, som trakk meg til Smart Innovation Norway. Det synes jeg er veldig spennende, forteller Smart Innovation Norways ferske seniorrådgiver, Mikael af Ekenstam.

Han er ansatt ved selskapets splitter nye Nord-Norge-kontor i Narvik og vil ha ansvaret for prosjektet Smart Narvik, som Smart Innovation Norway har sammen med Narvik kommune, Narvik Havn og Nordkraft.

«Nye, spenstige ting»

– Jeg hadde vært ti år i Sweco, som er et stort rådgivende ingeniørselskap. Det var spennende, med mange ulike små og store prosjekter. Men jeg følte av og til det var litt lite handlingsrom til å gjøre nye, spenstige ting som er litt utenom det vanlige, forklarer af Ekenstam.

Det er nettopp det han vil gjøre i sin nye stilling:

– Jeg vil utvikle lokalsamfunnet i en positiv retning. Både skape nye arbeidsplasser og bidra til en smartere, mer bærekraftig by.

Han er glad for at Smart Narvik-prosjektet er forankret hos tre lokale prosjektpartnere.

– At vi har med sentrale samfunnsaktører som Narvik kommune, Narvik Havn og Nordkraft er et veldig godt utgangspunkt for å få til ting, understreker prosjektlederen.

Selskapet festet seg

Første gangen af Ekenstam hørte om det Halden-baserte innovasjonsselskapet var under konferansen Smart Arctic Buildings i Narvik i fjor, der han var foredragsholder sammen med Smart Innovation Norways seniorrådgivere, Ulrika Holmgren og Thor Moen.

– Det jeg hørte om selskapet og prosjektene festet seg hos meg, og da stillingsannonsen dukket opp via en bekjent i Narvik kommune, søkte jeg, forteller svensken som allerede har bodd og jobbet i Narvik i 20 år.

af Ekenstam har master i miljøvitenskap fra Göteborgs universitet og har tidligere jobbet med energi- og miljørelaterte temaer i byggeprosjekter og store infrastrukturprosjekter, både som prosjektleder og som fagperson med ulike analyser og utredninger.

Spent og engasjert rådgiver

Som seniorrådgiver innen Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway og samtidig lokalisert i Nord-Norge, vil Ekenstam blant annet jobbe med prosjektet Smart Arctic Network – som går ut på å bygge et nettverk mellom de arktiske landene som skal bidra til mer bærekraftig samfunns- og -næringsutvikling i Arktis, og i tillegg være med på å sette agenda for verden.

– Så langt har jeg fått et godt inntrykk av selskapet og smart by-teamet. I tillegg er det mange spennende ting som skjer i forskningsavdelingen her, det er stor vilje for å dele på tvers og få til piloter i forskningsprosjektene. Det er veldig positivt, avslutter Ekenstam med et smil.