Nå skal også Hurum kommune bli «smartere»

Hurum blir den femte kommunen som signerer samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway.

– Den skal særlig benyttes inn i arbeidet med nytt helsebygg og ny brannstasjon. Samarbeid gjennom kommunalt eide Hurum Energiverk vil også være sentralt, sier rådmannen. Han legger til:

– Programmet skal bidra til en bærekraftig næringsutvikling og øke sysselsettingen i kommunen.

Programmet skal bidra til en bærekraftig næringsutvikling og øke sysselsettingen i kommunen.

Lars Joakim Tveit, rådmann i Hurum kommune

Ledende i Norge

Smart Innovation Norway har i løpet av de siste årene inngått totalt sju samarbeidsavtaler med kommuner og havner på Østlandet.

– Dette danner et fantastisk kompetansefundament for videre utvikling av konseptet over hele landet, sier en begeistret Thor Moen, leder av Smarte byer og samfunn-avdelingen i Smart Innovation Norway.

– Vi jobber hele tiden for å være det ledende miljøet nasjonalt når det gjelder antall realiserte prosjekter innen digitalisering og smarte byer og samfunn, forteller han.

Målet med Smarte byer og samfunn-konseptet er å nå EUs klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos innbyggerne.

– Det krever tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggerne, forklarer Moen.

Fra før av har kommunene Hvaler, Sarpsborg, Halden og Spydeberg inngått samarbeid med Smart Innovation Norway, Halden-firmaet som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

Den ferske avtalen innebærer blant annet at Hurum kommune får inn en programkoordinator med kompetanse innenfor konseptet Smarte byer og samfunn.

Konkrete prosjekter

– Denne kompetansen, gjennom tilstedeværelse og prosjektledelse fra Smart Innovation Norway, vil benyttes til å initiere og gjennomføre konkrete prosjekter i Hurum kommune. Prosjektene vil ha fokus på blant annet klima, miljø, energi, vann og velferdsteknologi, forteller programleder for omstillingsprosjektet Hurum 2020, Gunnlaug Marie Brandshaug.

Programkoordinatoren skal jobbe med «Smart City Hurum» tilsvarende en 40 prosent stilling, som utgjør cirka 15 timer i uka. Avtalen har en varighet på tre år, med oppstart i juni.

– Vi ønsker at samarbeidsavtalen skal bidra til at kommunen i større grad kan være bevisst og utnytte innovasjonsmulighetene innenfor offentlig innkjøp, i samarbeid med lokale bedrifter, sier rådmann i Hurum kommune, Lars Joakim Tveit.

Vil øke sysselsettingen

Han minner om at flere store utbyggingsprosjekter er under planlegging i kommunen, og at disse skal gjennomføres i løpet av få år. Kompetansen innenfor smart teknologi og energiløsninger kommer derfor svært godt med.

FORNØYD DUO: Rådmann i Hurum kommune, Lars Joakim Tveit, og programleder for omstillingsprosjektet Hurum 2020, Gunnlaug Marie Brandshaug, gleder seg til å samarbeide med Smart Innovation Norway.                                                                                                                                                 (Foto: Hurum kommune)

Av Mari Kristine Buckholm, 18. mai 2017

Samarbeidsavtalen har en varighet på tre år. I denne perioden vil programkoordinatoren fra Smart Innovation Norway lede «Smart Hurum»-prosjektet, som innebærer å:
 • Være bindeleddet mot fylkeskommunale initiativ, samt mellom eksterne samarbeidspartnere og kommunen.
 • Legge til rette for kompetanseutvikling innen Smart City, Big Data, realtidsanalyser og digitalisering.
 • Etablere og initiere møteplasser, arenaer og steder/prosjekter å besøke.
 • Etablere prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, helse, bygg og hjem, offentlige tjenester og integrasjon mellom de forskjellige virksomhetsområdene, som ny brannstasjon, nytt omsorgsbygg og smarte vannmålere.
 • Styre energibruk i kommunale bygg.
 • Digitalisere systemer for vann og avløp.
 • Innføre bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester (kalt Smart Mobilitet).
 • Innføre innovative helse- og velferdstjenester.
 • Etablere og/eller utnytte kommunal fiberinfrastruktur.
 • Bidra til å omsette forskning til praksis.
 • Ivareta kommunale interesser og krav i utbredelsen av fornybar kraftproduksjon på offentlige bygg, næringsbygg, hus og hytter (sol, vind, m.m.).
 • Fremme Hurum kommune i forhold til myndighetenes satsning på bærekraftige samfunn i framtiden.