La avdelingsseminaret sitt til Halden:

– Smart Innovation Norways utvikling og resultater er svært imponerende

Da 40 ansatte ved forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet besøkte Smart Innovation Norway mandag ettermiddag, var engasjementet høyt og spørsmålene mange.

Av Mari Kristine Buckholm, 21. mai 2019

– Det var én konkret ting som overrasket oss, og som er noe vi skal se nærmere på; at Smart Innovation Norway er godkjent som forskningsorganisasjon i EU, men ikke av Norges forskningsråd. Det blir det første vi skal gjøre når vi er tilbake i Oslo, kontakte Forskningsrådet og høre hvordan det kan henge sammen, sier Pål Gretland, underdirektør i forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet og ansvarlig for IKT-forskningen og europeisk samarbeid.

.

Imponert over Halden-miljøet

En gang i året har forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet avdelingsseminar et sted i Norge. I 2019 falt valget på Halden, hvor både Smart Innovation Norway og Institutt for Energiteknikk (IFE) holder til. Mandag var dedikert til førstnevnte, mens tirsdagen ble tilbrakt hos sistnevnte.

– Vi så et behov for å besøke IFE i forbindelse med dekommisjonering av atomreaktoren. Jeg sitter i programkomiteen og kjenner til Smart Innovation Norway gjennom mitt EU-arbeid, og da falt det veldig naturlig å benytte anledningen til å besøke begge selskaper, forteller Gretland (bildet).

Han har møtt leder for Forskning & Innovasjon i Smart Innovation Norway, Dieter Hirdes, flere ganger gjennom sitt Europa-arbeid og har latt seg imponere av arbeidet som legges ned i Halden.

– Jeg har forstått at det gjøres mye bra og riktig her. Som jeg sa under min innledning; etter at selskapet fikk NCE-status i 2009, har utviklingen og resultatene vært svært imponerende. Få av landets NCE-miljøer kan vise til de samme internasjonale resultatene, påpeker Gretland.

NCE står for Norwegian Centres of Expertise. Smart Innovation Norway har ledet næringsklyngen NCE Smart Energy Markets siden 2009.

Forskningsprosjekter til inspirasjon

Mandagsettermiddagen i Simulatorsenteret bød på et tettpakket program med presentasjoner av Smart Innovation Norways forretningsområder, med særlig fokus på samhandlingen mellom smarte byer og samfunn, design og visualisering og forskning og innovasjon, samt konkrete prosjekter som eksempler. I tillegg fikk de 40 deltakerne et innblikk i eSmart Systems’ arbeid med kunstig intelligens (AI) og hva som skjer i den intelligente teknologiens verden.

Underveis hadde salen flust av spørsmål til de forskjellige avdelingslederne som stod på scenen, og etterpå la deltakerne heller ikke skjul på at de fant det som ble sagt svært interessant.

– Jeg blir alltid inspirert av konkrete presentasjoner av prosjekter. Vi i departementet jobber mest med rammebetingelser på generelle økonomiske forhold rundt forskningsorganisasjonenes arbeid, uten at vi ser konkret hva de forsker på, hvilke forskningsresultater de får og og hva de gjør for å ta dem videre. Derfor er dette veldig interessant for oss, bemerker Gretland.

.

Nye produkter og tjenester

F&I-leder Dieter Hirdes (bildet) er glad for at forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet ønsket å ta turen for å lære om arbeidet Smart Innovation Norway gjør innenfor energi og det grønne skiftet gjennom sin EU-forskning.

– For oss er det viktig at vi får fortalt hvorfor vi jobber med den forskningen vi gjør, at vi jobber med forskningsbasert næringsutvikling. Det vil si at vi jobber med forskning som gir resultater i form av nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Det er dette departementet er interessert i; å legge til rette for næringslivet, kommenterer Hirdes.