Konkurransen har sitt utspring fra forskningsprosjekt «Smartere Remmen II», som handler om energieffektivisering av store bygg. Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, Høgskolen i Østfold, NCE Smart, Tiny Mesh, Serinus Technology og eSmart Systems.

En viktig del av dette prosjektet handler om få tilbakemelding på inneklimaet på høgskolen fra studenter og ansatte, og det er her en app kommer inn som et viktig verktøy.

-Vi ønsker å involvere studentene i prosjektet, og det er derfor vi arrangerer denne typen konkurranse, sier Ulrika Holmgren, forsker hos NCE Smart Energy Markets. -Vi har hatt en student som har designet informasjonsplakaten for promoteringen, en annen student som har programmert appen, og nå får vi hjelp med designet og visualiseringen også.

Det var totalt 4 lag med studenter som var påmeldt konkurransen, og de jobbet svært hardt mellom lørdag og søndag for å bli ferdige til søndagens presentasjon av konseptene. Konkurransen ble holdt i Maker Space-lokaler på høgskolen, og ble avsluttet på simulatorsenteret i Kunnskapsparken. Her presenterte de ulike lagene sine konseptforslag for en jury, hvor førstepremien var et gavekort fra komplett.no på hele 6000 kroner.

Blant mange gode forslag, var det studenten Tobias Alvik Hagen, som vant konkurransen, og som dermed får mulighet til å se deler av sitt konsept bli videreutviklet.

-Appen kommer å utvikles med hjelp av konkurransebidragene. Alle bidragene som ble presentert hadde sine smarte løsninger, og vi er veldig imponerte over studentenes kreativitet. Det er morsomt å se at studentene er engasjerte, og vi ser at det er en stor fordel at vi har mulighet til å trekke dem inn i utviklingen som skjer blant bedriftene i Halden, avslutter Ulrika.

Kontaktperson: Ulrika Holmgren, NCE Smart. Tel: 467 46 210 Mail: ulrika.holmgren@ncesmart.com

NCE Smart Energy Markets arrangerte i helgen en 24-timers konkurranse for studenter på Høgskolen i Østfold, Remmen. Konkurransen gikk ut på å designe og konseptualisere en app, som NCE Smart videre skal utvikle. Engasjementet var stort blant de konkurrerende studentene, og på søndag var det duket for premieutdeling for det beste app-designet.

NCE involverer studenter i smart forskning