Smart Innovation Norway har inngått rykende ferske partnerskap med betydelige Multiconsult, Vitir og IKT Norge – som blir de nyeste tilskuddene i næringsklyngen.

Av Mari Kristine Buckholm, 22. september 2017

– De er store og viktige partnere for oss

.– Jeg ser veldig frem til å ønske våre tre nyeste NCE-partnere velkommen, sier Smart Innovation Norways Jon Vidar Knold, leder for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

Han understreker at de ferske tilskuddene blir viktige bidragsytere i klyngen, og at de vil tilføre ulik og bred kompetanse.

.

– Ingen gratispassasjer

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving, og har flere enn 2500 ansatte.

– Det er et stort selskap og en viktig aktør innenfor faglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt. Vi har flere spennende samarbeidsområder, blant annet innenfor bygg, fornybar energi, Vann, samt by- og samfunnsutvikling, påpeker Knold (bildet).

Daglig leder i Multiconsult-datterselskapet Analyse & Strategi, Bjørn Oscar Undander, er tydelig på at Multiconsult ønsker å bidra med sin kompetanse i klyngen.

– Vi har satsinger som tilsier at vi vil være proaktive innen digitalisering, smarte byer og samfunn, samt forskning og innovasjon. Vi er ingen gratispassasjer og kan tilby en meget mangfoldig og bred kompetanse på hvordan teknologi kan anvendes for å skape merverdier for kunder og samfunn, sier han.

Undander legger til at Multiconsult ser fram til å få tilgang på informasjonsflyt og resultater fra forsknings- og innovasjonsprosjekter i klyngen – og mulighet til å dra nytte av klyngens kompetanse innen kommersialisering av nye ideer og løsninger.

.

Trådløs kompetanse

Vitir har lang erfaring med design av trådløst utstyr innenfor Bluetooth-kommunikasjon, måleravlesning og teknikker som gir ekstra lang rekkevidde for trådløst utstyr.

– Vitir er et meget spennende selskap som har teknologi og løsninger innenfor Smart Communities og Smart Buildings som er relevante for mange av våre partnere, ikke minst kommunene. Vitir vil dele viktig kompetanse i våre innovasjonsgrupper og -prosjekter, forklarer NCE-leder Knold.

– Vi er komplementære til de andre firmaenes forretningsområder. Klyngens workshops er en god arena for å diskutere nye løsninger i konkrete prosjekter for både kommuner, bygg-eiere og leverandører, påpeker teknisk sjef i Vitir, Hallvard Moholdt. Han legger til:

– Vitir vil være en kompetanse for klyngens medlemmer ved å gi full toveis Bluetooth-kommunikasjon overalt i store bygg og trekke inn annen sensorikk for energi- og miljøovervåkning og kontroll.

.

Stor skapervilje

Moholdt røper at selskapet gleder seg til å samarbeide med de andre klyngepartnerne.

– Vi ser veldig fram til Nordic Edge i Stavanger, der vi har fått mulighet til å være med under NCE Smart Energy Markets sin paraply. Vårt varemerke kalt MergeRF smir veldig mange teknikker sammen og vil passe spesielt inn for sensorikk i store bygg. Det er stort moment, mye på gang og stor skapervilje, så vi ser fram til mange spennende møter og diskusjoner utover høsten og våren, understreker han.

IKT Norge kommer inn i klyngen som såkalt «associated partner», noe som gir de andre klyngemedlemmene visse fordeler.

– IKT Norge er en av Norges viktigste samarbeidspartnere og meningsbærere innenfor digital teknologi og løsninger. Avtalen med IKT Norge gir våre «start-ups» og nye NCE-partnere mulighet til gratis medlemskap, forteller Knold.

NCE Smart Energy Markets fortsetter å vokse: