NCE Smart Energy Markets har fått status som moden klynge:

– Medfører større grad av innovasjon og mer internasjonal innretning

Tidligere i høst kom nyheten om at næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har blitt anerkjent som «moden klynge» av Innovasjon Norge.

Av Mari Kristine Buckholm, 20. november 2020

– Dette er første gangen det tildeles modne klynger-status, og det er kun fem klynger i Norge som har fått. NCE Smart Energy Markets er en av dem, ergo er dette en status som henger høyt, sier Eli Haugerud, leder for klyngeavdelingen hos Smart Innovation Norway.

Det er Innovasjon Norge som har vurdert hvem som anerkjennes som modne klynger og statusen er ment som et tilbud for å kunne kapitalisere på de modne klyngene, etter at støtten til drift ikke lenger kan gis fra det nasjonale klyngeprogrammet.

NCE Smart Energy Markets er godkjent som moden klynge på grunn av kvalitet i prosjektene og arbeidet som legges ned, sammensetning av klyngen og at den er gullsertifisert.

Kompetanseløft for bedrifter

– Moden klynge-statusen betyr at vi får søke på to forprosjekter i år, som på sikt vil kunne bidra til lengre hovedprosjekter. Disse forprosjektene skal kunne bidra til et nødvendig kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter, bedre evne til å anvende ny teknologi og utvikle nye forretningsområder, samt møte behovet for en sterkere internasjonal orientering, forteller Haugerud.

Som moden klynge kan NCE Smart Energy Markets, som fylte ti år i fjor, fortsatt bidra med stor aktivitet for og med sine medlemsbedrifter – som vil bidra til en bedre utvikling av alle klynger i Norge.

– Det medfører at vi får til større grad av innovasjon og mer internasjonal innretning for klyngen. Det vil også si at vi er sikret oppfølging fra Innovasjon Norge og midler til å bidra med gode prosjekter, påpeker Haugerud (bildet).

Planen fremover

NCE Smart Energy Markets er nå i gang med et strategi- og innsiktsarbeid for å nå medlemmene enda bedre, og fremover står mange spennende aktiviteter og prosjekter på planen for klyngen og dens medlemmer.

– Jeg vil særlig fremheve muligheten for å være med på etter- og videreutdanninger som er direkte relatert til medlemmenes arbeidshverdag, avslutter klyngelederen.

Om NCE Smart Energy Markets

  • I 2009 fikk næringsklyngen Smart Energy Markets, som ledes av Smart Innovation Norway, status som Norwegian Centre of Expertise (NCE).
  • Klyngen har som ambisjon å være den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT, og bidrar til dette gjennom møteplasser og samarbeidsprosjekter.
  • NCE Smart Energy Markets består av over 70 medlemsbedrifter og samarbeidspartnere fra akademia, næringsliv og offentlig sektor.
  • Klyngepartnerne sitter med unik kompetanse og kunnskap innen smart energi og digitale teknologier, og målet er å være verdensledende på disse områdene.
  • Klyngeprosjektet fylte ti år i 2019, og høsten 2020 ble klyngen godkjent som moden klynge.

Les mer: NCE Smart Energy Markets