Sykehuset skriver i dag ut pasienter som skal ha videre behandling i kommunen. – I dag blir de enten fulgt opp i hjemmene sine gjennom hjemmesykepleien, eller blir lagt inn på en seng på helsehuset, sier rådmann Roar Vevelstad. – De som skal ha behandling hjemme får i dag en frekvensbasert oppfølging, og det er blant annet dette vi ønsker å se nærmere på i prosjektet. Før han fortsetter: -Vi tror at flere av pasientgruppene både kan ha og ønsker en behovsbasert oppfølging fra kommune. I praksis betyr det at pasienten får hjelp når han/hun trenger det.

Virtuell avdeling
Kongstanken bak prosjektet er at de pasientene som skrives ut fra sykehuset, og som skal følges opp av kommunen videre, skal «legges»  inn på en virtuell avdeling. Det betyr at de skal bo i hjemmene sine, og her skal pasient og pårørende kunne videokommunisere med helsepersonell. I tillegg skal man i prosjektet teste alarmer og annet utstyr som kan monitorere pasientens helse.

Trygghet først
Målsettingen er at dette skal oppleves tryggere for pasienten enn slik det er i dag. – Det at både pasient og pårørende enkelt kan kommunisere med helsepersonell tror vi vil være trygghetsskapende, og at fagpersoner får mulighet til å se pasienten på skjerm, kommunisere direkte og kunne gi råd og veiledning vil være en trygghetsfaktor, sier Gina A. Brekke, prosjektleder i Halden kommune.

NCE Smart går inn i et banebrytende FoU-prosjekt innen helse

I dag signerte NCE Smart Energy Markets, Halden kommune, Høgskolen i Østfold, Smart Simulation og eSmart Systems en avtale som blir startskuddet for et nytt 1-årig FoU-prosjekt innen helse. Prosjektet skal se på mulighetene for å ha pasienter på virtuell korttidsavdeling ved hjelp av en IT-plattform levert av eSmart Systems.

Fra venstre: Hans-Martin Hovengen (eSmart System), David Aleksandersen (Smart Simulation), Knut H. Johansen (eSmart System), Roar Vevelstad (Halden kommune), Dieter Hirdes (NCE Smart Energy Markets) og Martin Vik (Halden kommune)

– Vi vil over sommeren ha en dialog med en gruppe pasienter som vi ønsker som deltakere i prosjektet, og vi skal sikre god kommunikasjon og informasjon med disse både før, under og etter prosjektet. Vi ønsker å måle tilfredshet og trygghet for alle involverte parter og sammenligne med en referansegruppe som får den oppfølgingen vi tilbyr i dag, legger Brekke til.

Responssenter
For å ha total oversikt over pasientene og deres tilstand og helseinformasjon, vil det i prosjektet bli etablert et responssenter. Her vil helsepersonell enkelt få tilgang til nødvendige opplysninger, og vil kunne kommunisere med pasientene. I tillegg til videokommunikasjon vil pasientene bli lagt inn i en kartløsning, og på sikt tilgang til pasientens helsetilstand gjennom ulik monitorering. Eksempler på det kan være puls, blodtrykk, blodsukker, respirasjon etc.

Midler fra Regionalt partnerskapsfond
-Til dette prosjektet har vi fått midler fra Regionalt partnerskapsfond, kan Gina Brekke fortelle, og vi håper å få ytterligere midler gjennom andre ordninger. Partnerskapsfondet har gått inn med 1 million kroner til prosjektet som har en økonomisk ramme på 2,5 millioner, og da er kommunens ressursbruk inkludert. En forutsetning for tildelingen er at Halden kommune deler sin kunnskap og sine erfaringer med andre kommuner og interessenter i regionen.