NCE Smart-koordinator skal gi råd til EU-kommisjonen

Dieter har solid kompetanse innen EUs forskningssystemer og har i mange år vært involvert i en rekke EU-prosjekter. Hans rolle og involvering i Horisont 2020, er en viktig del av NCEs fokus rundt digitalisering av energibransjen, og vi er svært fornøyde med at han nå blir en av to eksperter i Norge som skal gi råd til Europakommisjonen om forskning innen energi.

Den globale digitaliseringsbølgen som allerede har skyldt over musikkbransjen og taxinæringen, vil føre til radikale endringer i energibransjen, men det er fremdeles få energiselskaper som tar denne omveltningen på alvor. I sin nye posisjon håper Dieter å kunne påvirke og fremme den digitale utviklingen i energisektoren i Europa.

Les hele saken på Forsikningsradet.no

Dieter Hirdes, FoU-koordinator i NCE Smart Energy Markets og Smart Innovation Østfold, er blitt utnevnt til nytt medlem i Advisory Group on Energy i Horisont 2020. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, hvor bedrifter og forskningsmiljøer fra hele Europa kan delta med sine prosjekter og konkurrere mot hverandre.