Neste år sparker Smart Innovation Norway i gang sitt 14. EU-prosjekt:

– Midt i blinken med tanke på selskapets ønske om å utvide horisonten i forskningsprosjekter

Horisont 2020-prosjektet AURORAL har hele 25 europeiske partnere fra 10 land og skal styrke rurale områder ved hjelp av en digital plattform som dekker alle typer tjenester.

Av Mari Kristine Buckholm, 10. november 2020

– AURORAL er knyttet til en utlysning som heter «boost rural economies» og går på å styrke økonomier i distriktene som henger etter på digital utvikling og næringsutvikling. Hensikten er å styrke disse områdene gjennom å utvikle en digital plattform der relevante tjenester til innbyggerne kan tilbys, forteller Mikael af Ekenstam, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway og prosjektleder for Smart Narvik.

– Til forskjell fra mange andre EU Horisont 2020-prosjekter hvor man kan sikte seg inn mot en bestemt silo, for eksempel energi, skal denne plattformen dekke alle typer tjenester i samfunnet, legger han til.

Reiseliv og mobilitet

af Ekenstam har vært sentral i prosjektsøknaden, både på vegne av Smart Innovation Norway og Narvik kommune, som er med i sitt første EU-prosjekt. Hålogalandregionen, som er regionen i aksen mellom Narvik og Harstad, vil være vertsregion for to av åtte demonstrasjonsprosjekter.

– Alle pilotene dekker litt ulike samfunnssektorer og den ene piloten i Hålogalandregionen setter søkelys på reiseliv, som er et viktig satsingsområde i regionen. Vi har mange attraksjoner litt utenfor allfarvei. Formålet er å bruke den digitale plattformen til å linke disse attraksjonene og reiselivsproduktene opp mot gode mobilitetstjenester, forklarer af Ekenstam (bildet).

I Hålogalandregionen har man ikke samme mobilitetstilbud som i storbyene i sentrale strøk og i dag er besøkende stort sett avhengige av leiebil for å komme seg rundt til de ulike interessante attraksjonene.

– Vi skal bruke samme plattform til å bygge flere reiselivsprodukter og -tjenester, og da har vi siktet oss inn mot utvidet virkelighet (augmented reality). Tanken er å styrke eksisterende attraksjoner med AR-produkter, sier smartby-rådgiveren.

Den andre piloten i Hålogalandregionen skal demonstrere hvordan droneløsninger kan bidra til bedre helsetjenester og beredskapsløsninger i områder med lange avstander og krevende geografi.

Faktisk nytteverdi

Prosjektets seks andre pilotområder befinner seg i Finland, Sverige, Portugal, Østerrike, Italia og Spania. Til sammen 25 partnerbedrifter fra forskjellige europeiske land deltar i prosjektet i ulike roller.

Smart Innovation Norway skal dels støtte Narvik kommune med gjennomføringen av den norske piloten, men selskapet har også spesifikke oppgaver knyttet til brukermedvirkning i alle pilotene og oppfølging av prosjektets KPI-er.

– Det vil si at vi har ansvaret for å sørge for at prosjektet faktisk har nytteverdi for rurale områder og for å sikre at det er overførbart til områder som ikke er med i prosjektet, presiserer af Ekenstam.

Smart Innovation Norways del av AURORAL-budsjettet er på cirka 6 millioner kroner, mens Narvik kommunes del ligger på rundt 5,7 millioner kroner. Det totale budsjettet er på om lag 180 millioner norske kroner.

– Dette er det første prosjektet i Smart Narvik-porteføljen som vi får finansiering for, og sånn sett er det en fantastisk start. Det blir en bratt læringskurve for hele Narvik-samfunnet når det gjelder å være med på den type prosjekter, forteller af Ekenstam. Han utdyper:

– Dette er ikke bare et skrivebordsprodukt, men uttesting av faktiske ting i samarbeid med næringslivet og lokale aktører.

EU-prosjekt nummer 14

For Smart Innovation Norway føyer AURORAL seg inn som EU-prosjekt nummer 14 i rekken, men skiller seg ut i form av å være en ypperlig mulighet for bedriften til å øke sin kompetanse innenfor flere fagfelt.

– Sånn sett er prosjektet midt i blinken med tanke på selskapets strategi og ønske om å utvide horisonten i forskningsprosjekter, og vil samtidig styrke samarbeidet mellom forretningsområdene Smarte Byer & Samfunn og Forskning & Innovasjon, påpeker af Ekenstam.

Det treårige prosjektet koordineres av portugisiske ADRAL (Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo SA) og har oppstart i begynnelsen av 2021. De andre norske aktørene som er med i prosjektet er Hafenstrom og SINTEF Nord.

Oppdateringer