NHOs avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon:

– Smart Innovation Norways forskningsinfrastruktur er viktig for Norge

Tirsdag formiddag hadde Smart Innovation Norway besøk av NHOs avdeling for kompetanse og innovasjon. Etterpå var avdelingsdirektøren full av lovord om selskapets arbeid.

Av Mari Kristine Buckholm, 4. juni 2019

– Det er utrolig spennende å se hvilket potensial som ligger her! Ikke minst, hvilke enorme inntektsmuligheter som ligger i den type kompetanse i Norge – det er utrolig spennende, kommenterer Rune Foshaug, avdelingsdirektør i NHOs avdeling for kompetanse og innovasjon.

Tirsdag holdt hans NHO-avdeling sitt avdelingsseminar på Remmen Kunnskapspark for å lære mer om hvordan Smart Innovation Norways miljø jobber med kompetanse, innovasjon og digitalisering.

– Det var naturlig å besøke dette miljøet, som er utrolig framoverlent i forhold til digitalisering og kunstig intelligens, sier han.

Imponert direktør

I løpet av formiddagen, fikk avdelingsmedlemmene en presentasjon av selskapet, dets avdelinger, nettverk, samt ulike prosjekter og aktiviteter. Foshaug legger ikke skjul på at han lot seg imponere over det han hørte.

– Jeg lærte mye om hvordan man jobber med forskning og innovasjon i et sånt type nettverk som Smart Innovation Norway har. Jeg ble overrasket over omfanget, det er mye større enn jeg trodde. Selskapet drifter mange forskningsnettverk, har forskere in-house og en stor klynge av offentlige og private virksomheter, samt akademia. Dette er en forskningsinfrastruktur som ikke bare er viktig for regionen, men også for Norge, påpeker avdelingsdirektøren.

Han legger til:

– Det å ha noen som drifter disse nettverkene, er ekstremt viktig. At man har offentlige virkemidler som faktisk stimulerer til at det er mulig. Det er stor multiplikatoreffekt; ved å putte noen penger inn i sånne systemer, får man det flere ganger ut på andre siden. Dette nettverket her, som er så profesjonelt, er et godt bevis på det.

Bringer budskapet videre

NHOs avdeling for kompetanse og innovasjon jobber til daglig med utdanningsspørsmål, forskningsspørsmål og innovasjonsspørsmål, og fungerer som en lobbyorganisasjon for gode rammevilkår for næringslivet. Foshaug er klar på at han tar med seg innsikten og erfaringen fra Smart Innovation Norway videre i sitt arbeid.

– Når man reiser rundt og snakker med bedrifter, får man nye perspektiver. Det vi hører her tar vi med oss tilbake i den dialogen og møtene vi har med departementer og politikere, understreker han (midten i bildet).

– Vi setter stor pris på at NHOs avdeling for kompetanse og innovasjon ønsket å holde sitt avdelingsseminar hos oss. Vi deler mer enn gjerne hvordan vi jobber med det grønne skiftet og digitalisering, og er glade for at NHO ønsker å ta vårt budskap videre, sier Thor Mosaker (til venstre i bildet), administrerende direktør i Smart Innovation Norway.