Smart Innovation Norway inngår samarbeid med innovasjonsselskapet VIS:

– Norge er et lite land og vi må samarbeide med de som har spesialkompetanse

VIS er Vestlandets største innovasjonsselskap og er en støttespiller for etablert næringsliv med utfordringer, samt forskere, gründere og studenter med nyskapende resultater eller ideer. Nå skal VIS samarbeide med Smart Innovation Norway.

Av Mari Kristine Buckholm, 26. november 2019

– VIS er både en TTO (Technology Transfer Office) og en inkubator, og er samlokalisert med seks nasjonale klynger. Vi jobber mye med forskere og oppstartsbedrifter samt etablerte bedrifter gjennom klyngene, forteller Hilde Indresøvde, leder for Start og Skalering i VIS.

Det Bergen-baserte selskapet bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskt til nytte. I tillegg har VIS samarbeidsferdighetene som kreves for at Vestlandets økosystem for innovasjon, nyskaping og vekst skal ha både bredde, spiss og ambisjoner.

– Vi jobber med mange forskjellige bransjer, men det går mye i helse og hav. VIS utfyller veldig godt det Smart Innovation Norway gjør og dette samarbeidet handler om å knytte Smart Innovation Norway til Vestlandet, samtidig som vi vil knytte våre bedrifter til Smart Innovation Norways spesialfelt, sier Indresøvde.

Bruker hverandres spisskompetanse

Hovedgrunnen til at VIS ønsker å inngå samarbeid med Smart Innovation Norway ligger nettopp i å få tilgang på spisskompetanse som ikke finnes andre steder.

– Vi ser at områder som Smart City, smart teknologi og AI er felt som vi har en viss kompetanse på, men ikke spesialkompetanse. Samarbeidet gjør det mulig for oss å sende våre inkubator- og medlemsbedrifter hit, hvor de får tilgang på relevant spesialkompetanse, påpeker Indresøvde.

I tillegg gjør samarbeidsavtalen det mulig for forskningsmiljøene på Vestlandet å jobbe tettere med Smart Innovation Norways forskningsnettverk.

– Dere er veldig gode på EU-finansierte forskningsprosjekter, og vi håper dette samarbeidet fører til at VIS kan delta i flere relevante EU-prosjekter, legger hun til.

Utvikling av nye energikilder

Administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Thor Mosaker, er glad for å ha fått på plass et formelt samarbeid med VIS.

– Norge er et lite land og vi må samarbeide med de som sitter på spesialkompetanse, som Hilde sier. I Bergen finner vi tung kompetanse innenfor både maritim sektor, helse og andre felt som kompletterer oss, kommenterer han.

Mosaker ser for seg at havkompetansen som finnes på Vestlandet også kan bidra til å utvikle nye energikilder.

– Da tenker jeg for eksempel på havvind som kommer inn, som kan være en veldig god synergi med vår type smart energi, som går mer på nettverk og grid, påpeker han.

Om VIS

  • VIS AS er et regionalt innovasjonsselskap eid av Universitetet i Bergen, Helse Bergen HF, Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, SIVA og Havforskningsinstituttet.
  • Selskapet skal være et organ for samarbeid om forberedelse og tilretteleggelse for kommersialiseringsaktiviteter, og oppfølging og kommersialisering av forskningsresultater.
  • VIS har utviklet og driver flere inkubatorer i samarbeid med nasjonale klynger; Nyskapingsparken, Mediekuben og Fintech Room. (Som del av det nasjonale inkubatorprogrammet til SIVA er VIS rangert som topp tre i Norge.)
  • Årlig evaluerer VIS 500 ideer fra forskning og næringsliv.
  • 140 oppstartsbedrifter fikk i 2018 rådgivning i VIS sine ulike oppstarts- og vekstprogrammer.

Les mer: www.visinnovasjon.no