Vinteren 2019 har flere nye bedrifter blitt en del av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Blant dem er elektrikerkjeden Norgeseliten – som har store forventninger til samarbeidet.

Av Mari Kristine Buckholm, 19. mars 2019

– Teknologisk utvikling krever strøm for å virke

Norgeseliten gleder seg til å bidra i næringsklyngen:

 
Ny teknologi = konkurransefortrinn

Blant de viktigste grunnene til at Norgeseliten ønsker å være en del av klyngesamarbeidet, er at de ønsker komme tidlig inn i utviklingsprosjekter.

– Slik kan vi få kompetansen som kreves for å montere fremtidige kompliserte installasjoner som kommer til å bli utbredt i større grad fremover. Vi ønsker å være tidlig ute med ny teknologi og opparbeide oss et konkurransefortrinn i forhold til våre konkurrenter.

Langøy legger til at han håper Norgeseliten får muligheten til å delta i innovasjonsprosjekter som utførende entreprenør.

– Vi ønsker økt markedsføring av Norgeseliten som en kompetansepartner inn mot byggenæringen og andre relevante samarbeidspartnere i NCE Smart Energy Markets, avslutter han.

INSTALLERER STRØM: Elektrikerkjeden Norgeseliten har blitt en del av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. (Foto: Norgeseliten)

– Vi vil være med i klyngen fordi at alt av infrastruktur og teknologisk utvikling krever strøm for å virke. Strøm er noe vi i Norgeseliten lever av å installere, både for private og næringskunder, sier kjedeleder i Norgeseliten, Fred Martin Langøy.

Norgeseliten er en landsdekkende elektrikerkjede med elektroentreprenører. Kjeden består av 180 virksomheter med rundt 2 200 fagutdannede elektrikere.

 

Satser på elbil og solceller

Selskapet er en av flere nye klyngepartnere i NCE Smart Energy Markets denne vinteren. Langøy (bildet) legger ikke skjul på at han tror Norgeseliten kan bidra positivt i klyngen, i tillegg til at samarbeidet også vil bære frukter andre veien.

– Vi mener at næringsklyngen vil være tjent med å knytte til seg installasjonskompetanse under utvikling av nye fremtidige løsninger før de realiseres. Vi gjør det også for å kunne være prioritert partner når fremtidige prosjekter skal realiseres og kommersialiseres. Da kan vår organisasjon tjene på å være utførende partner, påpeker han.

Norgeselitens kjernekompetanse er installasjon av 230 og 400 volts anlegg i bygg og infrastruktur, som vei og tunnelprosjekter.

– Elbil, energilagring og solcellekompetanse er noe vi satser spesielt på nå som det er i ferd med å bli allemannseie, forteller Langøy.

Om Norgeseliten

  • En landsdekkende elektrikerkjede med elektroentreprenører
  • Består av 180 virksomheter med rundt 2 200 fagutdannede elektrikere

Les mer: www.norgeseliten.no