Fredag holdt Smart Innovation Norway og NRK workshop for bedrifter i klyngen, næringsliv og kommuner, hvor deltakerne blant annet fikk testet ut innovasjonsprosessen Pre Mortem.

Av Mari Kristine Buckholm, 28. september 2018

– I stedet for å bli helt utmattet og engstelig av de voldsomme endringene, kan man ved å jobbe systematisk og metodisk klare å endre dette til sin fordel

WORKSHOP: 34 deltakere fra næringsliv og kommuner var fredag på plass i Simulatorsenteret for å lære av NRK. (Alle foto: Mari K. Buckholm)

NRK lærte bort hvordan en bedrift kan «bygge om flyet mens det flyr»:

Med NRK-veteranene Vibeke Furst Haugen, direktør for Marienlyst-divisjonen, og Ivar Ragne Jenssen, utviklingssjef for innhold, som foredragsholdere, fikk 34 motiverte deltakere innsikt i hvordan NRK jobber med innovasjon og innholds- og konseptutvikling i en sterk prestasjonskultur fredag formiddag i Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark.

– Hvis vi deler kunnskap med hverandre, blir vi alle antakeligvis bedre. Det er hovedgrunnen til at vi er her i dag, forteller Jenssen.

.

Metoder fra toppidretten

NRK og Smart Innovation Norway er utvalgte samarbeidspartnere i Olympiatoppens prestasjonsklynge, som gjennom nettverk og arenaer skal jobbe for å bygge prestasjonskultur i samfunnet – spesielt rettet mot næringsliv og offentlig sektor.

Metoder og teknikker som har ført til suksess i toppidretten har stor overføringsverdi og kan, som i NRKs tilfelle, også skape suksess i andre sektorer og bransjer.

– Jeg fortalte om vår innholdsutvikling og hva slags metoder og tjenester vi har for å jobbe med det, samt hvordan vi får satt strategien ut i livet sammen med de som produserer innhold, slik at vi får best mulig innhold til brukerne, røper Jenssen.

.

«Før døden»-perspektivet

I tillegg fikk deltakerne et innblikk i innovasjonsprosessen Pre Mortem, samt hvilke konsekvenser og gevinster et «før døden»-fokus kan ha på utfallet av et prosjekt.

– Verden er i voldsom endring og det går veldig fort. Pre Mortem-øvelsen er en effektiv måte å tenke på «hva kan vi gjøre for å være klare for disse endringene?». Mitt budskap er at hvis man i stedet for å bli helt utmattet og engstelig av de voldsomme endringene, kan man ved å jobbe systematisk og metodisk klare å endre dette til sin fordel, sier Furst Haugen.

Etter korte presentasjoner, fikk deltakerne en problemstilling som skulle angripes og løses gruppevis: «Året er 2020, Halden kommune slås konkurs. Flere nøkkelbedrifter legges ned, det er stor usikkerhet og massiv fraflytting. En generell depresjon siger innover Østfold».

– Ideen med å tegne et så mørkt bilde, er at deltakerne må være med på å finne ut av hva som har skjedd for at det gikk så galt i den framtiden vi beskriver. De må prøve å se hvilke hendelser internt og eksternt som har skjedd fra i dag og fram til det gikk til «helvete», forklarer Furst Haugen.

– Veldig inspirerende

Blant deltakerne var Kjartan Halstvedt fra Communicate. Der har han ansvaret for produktavdelingen, og meldte seg på NRK-workshop i håp om å få noen nyttige innspill å ta med seg tilbake.

– Jeg synes dette er veldig inspirerende. Furst Haugen og Jenssen er flinke til å komme med tips til hvordan vi kan komme opp med nye ideer og videreutvikle dem til et konsept. I tillegg var det interessant å høre hvordan NRK har fokus på å ha det gøy i utviklingsprosessene sine, påpeker han.

Også Anne-Kari Holvik i Hvaler kommune bet seg merke i hvordan NRK jobber med idéutvikling.

– Jeg jobber med utvikling i kommunene, og har deltatt på noen kurs i prosessledelse, tjenestedesign og innovasjonsledelse tidligere. Jeg tenkte det kunne være interessant å høre hvordan store bedrifter gjør det i praksis og få noen tips jeg kan ta med meg videre, og det er veldig spennende. Metoden for hvordan de kommer opp med ideer virker gjennomtenkt, og jeg håper at jeg sitter igjen med noen konkrete konsepter som kan overføres til min jobb, sier hun.

.

Tips til endringsreisen

For den ferske direktøren for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Fledsberg Vatne, var det særlig nyttig å høre hvordan NRK jobber for å få med seg sine brukere på endringene som skjer.

– Vi er en kraftprodusent som er gjensidig avhengig kraftprisen. Vi trenger å bygge et nytt bein for å differensiere oss. I tillegg står vi foran et generasjonsskifte, vi kommer til å miste mye folk, og trenger også ny kompetanse. I dag ønsket jeg å få innspill til den reisen vi skal gjennom, og hvordan vi får folk med på den. Det ser ut som vi er på rett vei, forteller direktøren og smiler.