Onsdag 11. oktober signerte Smart Innovation Norway på vegne av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets en ny 3-årig forsknings- og innovasjonskontrakt med Statsbygg.

Landet viktig energiavtale med Statsbygg

NY KONTRAKT: Smart Innovation Norway og Statsbygg fortsetter sitt spennende samarbeid i tre nye år. Fra venstre: Dieter Hirdes, Bernt A. Bremdal, Morten Dybesland og Jørgen K. Knutsen. (Foto: Privat)

Kontrakten har en total budsjettramme inklusive egeninnsats på kr 6,1 mill. Foruten Smart Innovation Norway (SIN), deltar NCE Smart Energy Markets-bedriftene View Serinus, eSmart Systems og Institutt for energiteknikk i prosjektsamarbeidet med Statsbygg.

.

Oppskalerer prototypen

I perioden 2014-16 utviklet NCE Smart i samarbeid med Statsbygg et konsept for måling av energibruk og inneklima via trådløse målere og bruk av app. Det ble også utviklet en prototype for et digitalt dashbord med visualisering av målt tilstand og tilbakemeldinger fra byggets brukere.

– I den nye prosjektfasen vil vi oppskalere denne prototypen til et full-skala demonstrasjonsforsøk, som skal testes ut i samarbeid med Statsbyggs driftsorganisasjon, forteller avdelingsdirektør Morten Dybesland i Statsbyggs Strategistab.

Prosjektet skal gjennomføres med aktiv deltakelse fra Statsbygg-ansatte.

.

Banebrytende teknologi

Omfattende datafangst og analyse bygd på kunstig intelligens skal gjøre det mulig å danne et helhetlig bilde i sanntid av bygg som driftes, samt danne grunnlag for prosjektering og rehabilitering av bygg i fremtiden.

Her skal eSmart Systems banebrytende teknologi innen maskinlæring komme til anvendelse.

– Et annet viktig poeng innenfor et fremtidig smart grid-regime er at en slik portefølje også danner et naturlig aggregeringspotensial for egenprodusert energi og energifleksibilitet. Slik sett vil konseptet også kunne møte fremtidens energimarked, sier Dieter Hirdes, leder for Forskning & Innovasjon i SIN.

Behov for brukerdialog

Hirdes leder Horizon 2020-prosjektene EMPOWER og INVADE, og erfaringer fra disse prosjektene skal komme til nytte i F&I-samarbeidet med Statsbygg.

– Prosjektet skal ivareta behov for brukerdialog og informasjonsdeling, gitt ulike roller i forbindelse med bygget – eiere, forvalter og driftsansatte, leietakere, brukere, og eksterne aktører som besøkende. Triangulering av data, der også innmelding av brukeropplevelser er sentralt, utgjør en viktig del av prosjektet, påpeker professor Bernt A. Bremdal hos SIN, som leder prosjektet.

I tillegg til dette øyner man mulighetene for en porteføljestyring av bygg med driftsoptimalisering og læring på tvers av ulike bygg – i en eiendomsportefølje.

Perspektiver på integrerte operasjoner fra industriell virksomhet, ikke minst olje og gass, er en sentral referanse.

.

HiØ som Living Lab

På dette området har Institutt for energiteknikk mange års erfaring, blant annet fra SFI for Integrerte Operasjoner i petroleumsindustrien. Denne erfaringen skal nå overføres til forvaltning av bygg i en portefølje.

Høgskolen i Østfold, Campus Remmen i Halden, vil utgjøre midtpunktet i forskningsarbeidet som en Living Lab, både teoretisk og praktisk.

For å nå målsetningen vil man fortsatt benytte målinger ved Campus Remmen, basert på teknologi fra View Serinus.

– Samarbeidet mellom Statsbygg og NCE Smart bygger på en visjon om at resultatene som utvikles skal være internasjonalt i front, gi gevinster til Statsbygg, NCE Smart og gevinsteierne i prosjekt, samt ha overføringsverdi til andre aktører i norsk nærings- og samfunnsliv, avslutter Dybesland.

For mer informasjon:

  • Morten Dybesland, avdelingsdirektør hos Statsbygg, mobil: +47 470 57 410, e-post: morten.dybesland@statsbygg.no
  • Professor Bernt A. Bremdal, forskningsdirektør hos Smart Innovation Norway, mobil: +47 90 06 11 73, e-post: bernt.bremdal@smartinnovationnorway.com
  • Dieter Hirdes, leder for Forkning & Innovasjon hos Smart Innovation Norway, mobil: +47 905 50 268, e-post: dieter.hirdes@smartinnovationnorway.com