Smart Innovation Norway har fått midler til to nye NCE-prosjekter:

– Noe alle klyngemedlemmer bør benytte seg av

Innovasjon Norge har innvilget støtte til prosjektene «Innovasjonsrådgivning» og «Opplæring i Design Thinking», som blir to nye tilbud til medlemmer i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets i 2020.

Av Mari Kristine Buckholm, 15. juni 2020

Gjennom det ferske Innovasjonsrådgivning-prosjektet vil Smart Innovation Norway bistå små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i klyngen NCE Smart Energy Markets med forretningsutvikling og gjennomføre behovstilpasset rådgivning mot den enkelte klyngebedrift. Tilbudet er gratis.

Skreddersydd for å lykkes

– Vi kommer til å koble opp en rådgiver fra Smart Innovation Norway eller vårt nettverk med interesserte klyngemedlemmer for å ha veiledningssesjoner, én til én. Her kan man for eksempel se på markedsstrategi, forretningsmodell, innovasjon og vekst i den aktuelle bedriften, forteller Victoria Næss Jensen, prosjektleder for klyngen NCE Smart Energy Markets hos Smart Innovation Norway.

Hun forklarer at møtene er skreddersydd og fokuserer på hvert enkelt medlems utfordringer og muligheter, og bedriftene får ta del i metodikk og kunnskap som er spesifikt knyttet til deres situasjon.

– Med dette ønsker vi å bidra til å styrke våre partneres evne til å lykkes i markedet med sine forretningsmodeller, og hjelpe dem med å finne nye måter å skape økonomisk vekst på. Dette er noe alle SMB-er i klyngen bør benytte seg av, sier Næss Jensen.

Relevant coronahjelp

Hun lister opp følgende mål med innovasjonsrådgivningen:

  1. Forsterke våre medlemmers forutsetninger for å lykkes med innovasjon og forretningsutvikling gjennom kompetanseheving og rådgivning
  2. Identifisere klyngemedlemmers utfordringer, fastsette strategiske mål og kvantifisere kortsiktige milepæler
  3. Sikre klyngemedlemmenes fremtidige konkurransekraft

Helt konkret skal prosjektet bidra med økt produktivitet, vekst og internasjonalisering som følge av bevissthet og kunnskap om hvordan selskapet kan oppnå økonomisk vekst.

– Vi håper å kunne bidra til klyngemedlemmenes utvikling av innovative produkter og tjenester etter konsekvensene av den pågående coronapandemien, påpeker Næss Jensen.

Verktøy for utvikling

Opplæring i Design Thinking-prosjektet skal på sin side gi merverdi til klyngemedlemmene ved at de får et verktøy for å utvikle egen virksomhet eller prosjekter.

– Opplæringen skal sette medlemmer i NCE Smart Energy Markets i stand til effektivt å kunne realisere gevinster i prosjekter ved å forstå brukeren, forteller Næss Jensen.

Dette innebærer:

  • Mer treffsikre og levedyktige innovasjonsprosjekter, deriblant forståelse for datadrevet innovasjon og for bærekraftsbegrepet i forretningsmessig sammenheng
  • Virksomhetene vil få verktøy for å arbeide systematisk med brukerinnsikt og prototyping
  • Utvikling av nye produkter og tjenester med høy innovasjonsgrad
  • Vekst og økt sysselsetting i næringslivet
Førstemann til mølla

Opplæringstilbudet gjelder i utgangspunktet alle medlemmer i næringsklyngen, men er spesielt rettet mot aktørene i prosjektet Halden Living Lab – som vil fungere som en case. I dette inngår offentlig sektor, næringsliv, innbyggere, gründere og akademia.

– Vi ønsker å bidra til å effektivisere virksomhetenes innovasjonsarbeid og sørge for optimal læring gjennom testing av nye ideer og rask utvikling av prototyper generelt, sier Næss Jensen.

Prosjektets overordnede mål er å skape felles basiskompetanse innen tjenestedesign for aktører tilknyttet NCE Smart Energy Markets og prosjektet Halden Living Lab.

Gjennomføringen av opplæringsprogrammet vil bestå av fire digitale halvdagers workshops i løpet av høsten, og det er begrenset antall plasser.

  • Ønsker du opplæring i Design Thinking? Kontakt Victoria Næss Jensen for påmelding. Førstemann til mølla!

Begge de nye NCE-prosjektene har finansiering ut 2020, og de tilknyttede aktivitetene vil skje i løpet av året.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om eller ønsker delta i ett av prosjektene?

Ta kontakt med prosjektleder for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, Victoria Næss Jensen: