Nytt nasjonalt forskningsprosjekt med ladeoperatøren Movel:

– Gjennom markeder for energifleksibilitet kan vi bidra til at nettet ikke blir overbelastet

I løpet av sommeren kom nyheten om at inkubatorbedrift Movel sammen med Smart Innovation Norway får midler fra Regionale Forskningsfond (RFF) Oslo til å gjennomføre prosjektet “Ladeoperatøren Movel som aggregator av energifleksibilitet” – og det er allerede i gang.

Av Mari Kristine Buckholm, 13. august 2020

– Prosjektet går ut på å finne smarte måter å lade elbilen sin hjemme. Gjennom markeder for såkalt energifleksibilitet kan Movel som ladeoperatør for elbil bidra til at nettet ikke blir overbelastet de kaldeste vinterdager og at vi kan best utnytte fornybar energi som sol og vind, forteller Sara Ambjørndalen (bildet), Chief Operating Officer (COO) i Movel.

Oppstartsselskapet er en del av Smart Innovation Norways inkubator og drifter ladeanlegg for elbil tilpasset behovet til større parkeringsanlegg, som for eksempel borettslag og sameier.

– Vi har holdt på siden høsten 2016 og har i løpet av denne tiden bygget solid kompetanse innen normallading av elbil. I tillegg er vi en av de få innen denne bransjen som er uavhengig av kraftprodusentene og fossilenergi, noe som gir oss en ren og transparent rolle ovenfor kunden, sier Ambjørndalen.

Skal gi relevante resultater

Gjennom prosjektet skal Movel, som prosjektnavnet tilsier, kartlegge sine muligheter for å bli en aggregator av energifleksibilitet. Smart Innovation Norway bidrar på sin side med solid kompetanse innen nettopp energifleksibilitet, anført av seniorforsker og vitenskapelig koordinator, Iliana Ilieva, og seksjonsleder for nasjonal forskning, Stig Ødegaard Ottesen.

Allerede forrige uke ble prosjektet sparket i gang, da partene avholdt oppstartsmøte via Teams.

– Vi ser frem til å samarbeide med dem. Partene har utfyllende kompetanse og sammen kan vi kartlegge potensialet for at en aktør som Movel kan bli en aggregator av energifleksibilitet. For oss er det viktig å styre prosjektet i en retning som gir relevante resultater basert på vår data og innsikt, understreker Ambjørndalen.

Kompetanseutvikling

Hun omtaler prosjektet som en glimrende mulighet for små og mellomstore bedrifter til å utforske nye forretningsmuligheter og styrke samarbeidet sitt med forskningsmiljøer.

– Vi er stolte og fornøyde med å ha fått prosjektmidlene fra RFF Oslo. Dette betyr at vi kan kartlegge potensialet for nye forretningsområder og legge grunnlaget for at vi kan være med på større F&U-prosjekter innen samme fagfelt i fremtiden. Det er også med på å styrke vår rene rolle i forhold til kunden, påpeker Ambjørndalen.

For Smart Innovation Norway betyr prosjektet at selskapet kan videreutvikle kompetanse innen et område man allerede er sterke og som er et av kjerneområdene til bedriften.

– Dette er et relativt lite prosjekt, et forprosjekt, men det gir oss muligheter til å etablere et grunnlag for et større prosjekt senere. I tillegg gir det oss muligheten til å hjelpe en bedrift med kompetanseutvikling som er nødvendig i deres innovasjons- og vekstprosess, kommenterer Ødegaard Ottesen.

Om Movel

  • Prosjekterer, installerer og drifter ladeanlegg for ladbare biler.
  • Movel er en uavhengig ladeoperatør i et marked dominert av de store kraftprodusentene. Fokus er forutsigbar lading, rettferdig betaling og fornøyde kunder.
  • Selskapets ansatte har til sammen 15 års erfaring innen lademarkedet for elbiler.

Les mer: movel.no