Smart Innovation Norways tidligere administrerende direktør Ole Gabrielsen har blitt ansatt som kommunesjef for digitalisering i Sarpsborg kommune – en nyopprettet stilling. Han starter i august.

Ole Gabrielsen blir ny kommunesjef i Sarpsborg

– Dette er en fantastisk spennende jobb hvor det finnes et stort potensial for å bli med å skape nye løsninger tilpasset nye og eksisterende behov. Sarpsborg kommune fremstår som en solid og fremtidsorientert kommune som jeg ser frem til å bli en del av og bidra til å videreutvikle, sier Ole Gabrielsen (42) om sin nye jobb til Sarpsborg kommune.

Han går fra stillingen som direktør for samfunnskontakt og forretningsutvikling i Smart Innovation Norway, hvor han inntil nylig var administrerende direktør. Nå ønsker han seg nye utfordringer.

.

31 søkere

– Jeg tror på samarbeid, og målet er å gjøre Sarpsborg til en av de mest attraktive innovasjonsaktørene i kommune-Norge, og dermed den mest attraktive samarbeidspartneren for eksterne partnere. Da vil også innbyggerne kunne få de beste tjenestene gjennom hele livsløpet, og kommunen effektiv og bærekraftig drift, påpeker han.

Gabrielsen har jobbet med innovasjon, konsept- og forretningsutvikling i over ti år.

– Bruk av nye digitale teknologier, å skape bærekraft i ulike dimensjoner, samt forstå og engasjere mennesker til endring, er blant mine kjernekompetanser, forteller han.

Totalt 31 personer søkte stillingen som ny kommunesjef i Sarpsborg kommune, men det var altså Ole Gabrielsen fra Halden ble foretrukket.

NY UTFORDRING: Ole Gabrielsen er ny kommunesjef i Sarpsborg. Her sammen med rådmann Unni Skaar. (Foto: Ole Christian Foss, Sarpsborg kommune)

– Det er viktig for oss å få på plass det nye kommuneområdet, slik at vi får en samlet satsing på innovasjon og digitalisering. Nå samler vi kompetanse og styrker innsatsen i bruk av ny teknologi og nye verktøy. Målet vårt er å effektivisere ressursbruken og gi innbyggerne enda bedre tjenester, sier rådmann Unni Skaar.

.

Fornøyd rådmann

Hun er ikke i tvil om at Gabrielsen er rett mann for kommunens satsing på digitalisering, innovasjon og utvikling.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått en med hans kompetanse og erfaring med på laget. Vi har fått tilsatt en ny kommunesjef fra et av de fremste fagmiljøene i landet, ved Smart Innovation Norway. Ole Gabrielsen har vært med å bygge opp et godt fagmiljø og har erfaring fra utviklingsarbeid, understreker Skaar.

Hun utdyper:

– Han har et godt og bredt kontaktnett mot næringsliv og andre samarbeidspartnere innen fylke og stat. Gabrielsen er opptatt av innovasjon like mye som teknologi, og forstår at for å lykkes med endring, må man få med seg ansatte og innbyggere.

Ole Gabrielsen starter i jobben som kommunesjef digitalisering i Sarpsborg ved utgangen av august 2018.