Initiativtakerne – Sarpsborg næringsforening, Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway, Østfold Fylkeskommune og Statens vegvesen hadde den 1. mars et oppstartsmøte for prosjekt Smart Mobilitet Grålum. Prosjektets formål er å løse kø- og trafikkproblematikken på området ved å se på nye, smarte mobilitetsløsninger.

Møtet fant sted på Infortjenester på Grålum hvor ca 40 personer deltok fra næringslivet, akademia og offentlig sektor. Prosjektleder for Smart Mobilitet Grålum, Hege Hornæs, Sarpsborg kommune, ledet møtet og ga en innføring i prosjektet før hun ga ordet til næringsforeningen og representanter fra næringslivet. De ga sine synspunkter på transportsituasjonen på Grålum og hvordan næringslivet kan ta en rolle her.

Prosjektleder i Smart City Sarpsborg, Ulrika Holmgren, Smart Innovation Norway, fortalte kort om hva Smart City betyr og hvordan man kan jobbe. Etter møtet ble det konstituert referansegrupper som skal arbeide med ulike fokusområder i prosjektet. Her skal det avklares hvordan aktører på Grålum ønsker å utvikle området for å tilrettelegge for bærekraftig næringsutvikling og smarte transportløsninger. Ambisjonen er at Grålum skal være et nasjonalt utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og smarte mobilitetløsninger. Først ut er et innovativt reguleringsarbeid, en kartlegging over transportmønster og et spennende sykkelprosjekt.

Prosjektet Smart Mobilitet Grålum er i gang