GENERALFORSAMLING: Leder i Halden Næringsutvikling Ingeborg Laukvik (fra venstre), CEO i Smart Innovation Norway Kjell Reidar Mydske, leder for forskning og innovasjon i Smart Innovation Norway Dieter Hirdes, styreleder Oddmund Kroken, ordfører i Halden Anne-Kari Holm og direktør ved Høgskolen i Østfold Carl-Morten Gjeldnes (Foto: Mari K. Buckholm)

Halden-ordføreren om Smart Innovation Norways vekst:

– Selskapet er viktig for hele Haldens utvikling

Under Smart Innovation Norways generalforsamling i juni, ble det valgt inn to nye medlemmer i styret og årsberetningen fra 2019 ble lagt frem. Den viser at pila peker kraftig oppover for innovasjonsselskapet.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. juni 2020

– Smart Innovation Norway er med på å bidra til bedriftsetableringer, samt hjelpe bedrifter som allerede eksisterer til å finne virkemidler for vekst og utvikling. Derfor er dette en viktig bedrift for Halden kommune, sier Halden-ordfører Anne-Kari Holm, som deltok i generalforsamlingen til Smart Innovation Norway tirsdag 16. juni på vegne av medeier Halden kommune.

I tillegg til å velge styre for de neste to årene, der to nye navn ble presentert, gikk møtedeltakerne gjennom selskapets resultater og aktiviteter i 2019. Hver av selskapets fem forretningsområder/avdelinger har opplevd fremgang på ulike måter.

– At Smart Innovation Norway har blitt godkjent som forskningsorganisasjon av Norges Forskningsråd henger veldig høyt. Jeg ser også muligheter til å få penger til viktige prosjekter fremover på en helt annen måte enn tidligere. Dette er en viktig og svært god nyhet for hele Halden-samfunnet, at vi har en bedrift som har fått den anerkjennelsen som dette virkelig er, kommenterer Holm.

Spennende reise fremover

Styreleder Oddmund Kroken var tilfreds med hvordan generalforsamlingen forløp og at både engasjerte og interesserte eiere var til stede.

– Det virker som om eierne er godt fornøyd med selskapets utvikling og støtter den strategien som selskapet følger, sier han.

Kroken påpeker at Smart Innovation Norway har hatt en svært positiv utvikling de siste årene og har opparbeidet seg en god posisjon som et fremtidsrettet og nytenkende innovasjonsselskap.

– Jeg har stor tro på at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Smart Innovation Norway har et meget godt team av dyktige og engasjerte medarbeidere og jeg har derfor klokkertro på en fortsatt spennende reise i årene som kommer. Fra styrets side ser vi lyst på fremtiden på selskapets vegne, forteller styrelederen.

Vil bidra til vekst

Under generalforsamlingen ble seniorrådgiver for innovasjon hos Siva, Arild Petersen, og forskningsdirektør hos IFE, Tomas Nordlander, valgt inn som nye styremedlemmer. Sistnevnte har lang erfaring fra forskningsbasert innovasjon, noe han ønsker å dele for å bidra til vekst og effektivitet i Smart Innovation Norway.

– Selskapet har et stort potensial med entusiastiske og drivende medarbeidere. Avdelingene kompletterer hverandre godt, og i tillegg har Smart Innovation Norway nære samarbeidspartnere i IFE, Høgskolen i Østfold, eSmart Systems og Halden kommune, sier Nordlander (bildet).

Hans visjon er at Smart Innovation Norway blir et ledende nasjonalt selskap innen forskningsbasert innovasjon og et «go-to» for oppstartsselskaper som trenger hjelp med innovasjon og forretningsutvikling.

– I tillegg er selskapet kjent for sine EU-prosjekter samt anvendt forskning som sterkt støtter norske bedrifter, og samtidig en anerkjent aktør innen klyngedrift, påpeker Nordlander.

Kvitt den digitale skrekken

Ordfører Holm røper at generalforsamlingen tok opp flere aktuelle spørsmål, særlig knyttet til Covid-19. For mange har pandemien først og fremst vært en trussel, men situasjonen representerer også en mulighet.

– Det gjelder kanskje spesielt for dette firmaet. Nå øker etterspørselen etter digitale løsninger og mange har fått øynene opp for hvor viktig digital teknologi er i et samfunn for å drive det effektivt, bemerker Holm. Hun legger til:

– De fleste av oss har vært nødt til å sitte på hjemmekontor en god stund og har kanskje kommet over den digitale skrekken, som i alle fall jeg har hatt, og skjønt at det går helt utmerket godt an å jobbe via Teams og Skype, gjennomføre møter og drive virksomheten. Dette danner et godt grunnlag for Smart Innovation Norway å videreutvikle.

MILEPÆLER I 2019

Forskning & Innovasjon:

Smart Innovation Norway ble i 2019 godkjent som forskningsorganisasjon av Norges forskningsråd, noe som betyr flere muligheter til å initiere flere nasjonale prosjekter. I tillegg landet selskapet sitt ellevte EU Horisont 2020-prosjekt, kalt FLEXGRID, og fullførte det treårige gigantprosjektet INVADE. Utviklingen har fortsatt med to nye EU-prosjekter så langt i 2020.

Cluster for Applied AI:

I 2019 var Smart Innovation Norway med på å etablere og lede oppstarten av Cluster for Applied AI. Næringsklyngens mandat er å utvikle Norges beste miljø for anvendelse av kunstig intelligens (AI), og kan allerede vise til et levende økosystem av virksomheter som utvikler og tar i bruk AI-drevne løsninger. Klyngen har store ambisjoner for fremtiden, og arbeider med initiativer og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

NCE Smart Energy Markets:

Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets fylte ti år i 2019 og ble i desember anerkjent som gullklynge av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Gullsertifikatet er et resultat av godt, systematisk arbeid med klyngeutvikling gjennom mange år, og helt sentralt står et velfungerende klyngenettverk med mange engasjerte partnere.

Inkubator & Akselerator:

I løpet av 2019 har Smart Innovation Norways inkubatoravdeling vokst og utviklet seg, og står i dag med 32 oppstartsselskaper som medlemmer. Forretningsutviklingsprogrammet Pangstart har fornyet seg og tilbyr nå konseptene Gründer, Akselerator, Invest og Global. I Sivas kundetilfredshetsundersøkelse scoret selskapet rekordhøyt (over landsgjennomsnittet på alle punkter).

Smarte Byer & Samfunn:

I 2019 etablerte Smart Innovation Norway sin smart by-avtale nummer 15, deriblant avtaler i Molde, Hamar og Skiptvet kommune. I tillegg har avdelingen utvidet med et nytt kontor i Narvik. Parallelt med oppstartsprosesser med nye samarbeidspartnere, har smart by-rådgiverne støttet start av 23 konkrete prosjekter i samarbeidskommuner og bidratt med betydelige tilskuddsmidler til de ulike prosjektene. I løpet av fjoråret fikk selskapet både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sine prosjekter og smart by-arbeid på flere arenaer i innland og utland.

SMART INNOVATION NORWAYS STYRE
  • Oddmund Kroken, styreleder (Ikke på valg, 1 år gjenstår)
  • Carl-Morten Gjeldnes, styremedlem (Ikke på valg, 1 år gjenstår)
  • Mona Askmann, styremedlem (Ikke på valg, 1 år gjenstår)
  • Lene Mostue, styremedlem (Ikke på valg, 1 år gjenstår)
  • Asgeir Tomasgaard, styremedlem (Ikke på valg, 1 år gjenstår)
  • Knut Helland Johansen, styremedlem (Gjenvelges for 2 år)
  • Arild Petersen, styremedlem (Ny, velges for 2 år)
  • Tomas Eric Nordlander, styremedlem (Ny, velges for 2 år)