Rustet for de store endringene
Østfold Energi og NCE Smart Energy Markets vil, i tillegg til klyngesamarbeidet, også fokusere på å etablere konkrete samarbeidsprosjekter med klar forretningsmessig verdi. Partene har allerede etablert et initiativ for utvikling av et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi i samarbeid med flere andre partnere innenfor energiforsyning, forskning og IT-selskaper.

-Kraftbransjen står overfor betydelige endringer, og som kraftprodusent er det viktig å aktivt følge med på utviklingen og være en del av de fremtidsrettede og innovative miljøene som finnes innenfor vårt område. NCE Smart Energy Markets representerer nettopp et slikt miljø, og ved å knytte oss til klyngen får vi tilgang til ny kunnskap gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter. Å være nysgjerrig og lærevillig er viktig for å kunne gripe de muligheter fremtiden byr på, sier administrerende direktør i Østfold Energi, Oddmund Kroken.

Knytter energi og ny teknologi tettere sammen
– Østfold Energi, som ny partner, vil forsterke klyngens kompetanse og tyngde innen energi, og dermed skape gode muligheter for flere forsknings- og utviklingsprosjekter fremover.

Fornøyde med nytt samarbeid: Administrerende direktør i Østfold Energi, Oddmund Kroken og Styreleder i NCE Smart Energy Markets, Knut H. H. Johansen

Kommunikasjonsansvarlig, NCE Smart Energy Markets
Mette Magnussen
Mobil: 959 98 143
E-post: mette.magnussen@ncesmart.com

Fakta om NCE Smart Energy Markets:

  • Smart Innovation Østfold leder NCE Smart Energy Markets-klyngen, og har siden 2009 initiert eller deltatt i 20 ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter (F&I) med en samlet budsjettramme på over NOK 300 mill. 4 av disse er EU-prosjekter
  • Smart Innovation Østfold leder bl.a. Horizon 2020 prosjektet EMPOWER med et budsjett på over NOK 60 mill.
  • I NCE Smart-klyngen er det en rekke IT selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics som nå anvendes innen smart energi. Teknologien er generisk, og det ligger derfor et stort potensiale i å overføre denne ekspertkompetanse til anvendelser innenfor eksempel personalisert kreftmedisin.

Kommunikasjonsrådgiver, Østfold Energi AS
Tone Sundnes Reiten
Mobil: 951 79 597
E-post: tsr@ostfoldenergi.no

Fakta om Østfold Energi AS
  • Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder, som vann, vind og varme, og står for om lag 1,6 % av Norges fornybare energiproduksjon
  • Selskapet har ti vannkraftverk, to vindparker og seks varmesentraler
  • Østfold Energi AS eies av Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

Les mer om Østfold Energi

Østfold Energi går inn som ny partner i NCE Smart Energy Markets!

Klyngens unike kompetanse innenfor digitalisering og den praktiske kunnskapen som Østfold Energi sitter på innenfor energiområdet, gir et meget godt utgangspunkt for et produktiv og givende partnerskap. Vi er svært fornøyde med at Østfold Energi velger å satse på vårt miljø, og ser frem til et langsiktig og fruktbart samarbeid, sier Styreleder i NCE Smart Energy Markets, Knut H. H. Johansen.

Vurderer samarbeid om banebrytende forskningsprosjekt
Norges forskningsråd har, sammen med 41 partnere, utlyst støttemidler til Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME) og NCE-miljøet i Halden har søkt om midler for å starte et Centre for Energy Informatics (FME CEI). Hovedtema for FME CEI er den forestående digitaliseringen av kraftsektoren og hvilke strategiske utfordringer og muligheter den vil medføre for energibedriftenes kjernevirksomhet i løpet av de neste 3-8 årene.

– Fordelen med et slikt forskningsprosjekt er at det er konkret, næringsrettet og kommersialiserbart. Som brukerpartner i NCE Smart Energy Markets får vi også stor innvirkning på tematikken og gjennomføringen av forskningen, og den kan dermed bidra til å heve vår kompetanse innenfor de problemstillinger vi ser som sentrale fremover. Dette er imidlertid på vurderingsstadiet ennå og det er mange brikker som skal på plass før en eventuell oppstart, avslutter Oddmund Kroken.

Av Mette Magnussen, 5. april 2016

Store digitale endringer har allerede medført radikale forandringer i flere bransjer, og nå utfordres energibransjen. Østfold Energi og NCE Smart Energy Markets vil gjennom det nye samarbeidet jobbe for å skape best mulig forutsetninger for fremtidig og fortsatt bærekraftig vekst.