PÅ TOPP: Smart Innovation Norways forskningsarbeid er en stor del av årsaken til at Østfold troner helt øverst på lista over Horisont 2020-midler til fylkets næringsliv i 2016.

Næringslivet i Østfold fikk rekordstøtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 i 2016. Mye takket være Smart Innovation Norway.

Av Mari Kristine Buckholm, 10. juli 2017

– Oppsiktsvekkende og gledelig!

Ifølge Forskningsrådet var Østfold det fylket i Norge hvor næringslivet hentet mest forskningsmidler fra Horisont 2020 i fjor, med hele 33 prosent.

Aller mest midler hentet Borregaard i Sarpsborg til deres Exilva-prosjekt, men hakk i hæl fulgte Smart Innovation Norway.

– At Østfold er ledende i Norge når det gjelder EU-støttet forskning og innovasjon for å løse samfunnsutfordringer er oppsiktsvekkende og gledelig. Det viser at Østfold går i spissen for det grønne skiftet i Norge, kommenterer Dieter Hirdes, leder for Forskning & Innovasjon ved Smart Innovation Norway.

.

Øverst for første gang

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og består av tre pilarer; fremragende forskning (grunnforskning), konkurransedyktig næringsliv (finansiell støtte til industrien) og forskning for å løse samfunnsutfordringer.

Med et budsjett på 80 milliarder euro (for perioden 2014-2020) regnes programmet for verdens største, og målsettingen er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa.

Det innenfor den siste pilaren at Østfold (33 prosent) soleklart topper den prestisjetunge lista over midler til norsk næringsliv. Og det for første gang. På plassene bak følger Akershus (17 prosent) og Oslo (12 prosent).

– Østfold skiller seg ut fordi vi fokuserer på samfunnsutfordringer innen klima og energi, med tyngdepunkt på bioøkonomi, lokale energimarkeder og digitalisering av energisektoren, forklarer Hirdes (bildet).

Det er imidlertid Sør-Trøndelag som totalt (i alle de tre pilarene) har mottatt mest midler, med 27 prosent. Dette skyldes at NTNU også har mottatt støtte til grunnforskning.

– Kun de beste overlever

Hirdes påpeker at norsk økonomi står overfor store utfordringer med synkende oljepriser, noe som gjør satsningen på det grønne skiftet desto viktigere.

– Det må utvikles mange nye arbeidsplasser som kan erstatte bortfall av arbeidsplasser i olje- og gassnæringen med tilknyttet leverandørindustrien. Digitalisering av næringslivet vil føre til radikale endringer i europeisk næringsliv. Hele bransjer vi forsvinne og nye vil utvikles, bemerker han. Og fortsetter:

– Kunstig intelligens vil gjøre sitt inntog i mange bransjer. De som behersker denne teknologien vil lykkes i omstillingen, og de som ikke gjør det, vil om få år forsvinne. Derfor er det viktig at Østfold klarer å gå i spissen og markere seg tungt internasjonalt, for konkurransen og omstillingen vil være internasjonal og kun de beste vil overleve.

.

Satser videre

Forskningslederen understreker at Østfold må fortsette å satse tungt på EU-støttet forskning og innovasjon for å løse samfunnsutfordringer og utvikle et nytt næringsliv. Samarbeid er nøkkelordet.

– Høgskolen i Østfold bør samarbeide tett med den delen av næringslivet som jobber aktivt med innovasjon og omstilling, og bli ledende i undervisning og anvendt forskning for utnyttelse av digitalisering og kunstig intelligens i næringslivet og i kommunal tjenesteyting og forvaltning, sier Hirdes. Han legger til at Østfoldkommunene bør fortsette og styrke sitt arbeid innen smarte byer og samfunn, og utnytte mulighetene som ligger i Horisont 2020-programmet.

– Her bør samarbeid med Høgskolen i Østfold og Smart Innovation Norway føre til at Østfold videreutvikler og styrker sin ledende posisjon i Norge, avslutter han.

Østfolds næringsliv topper prestisjetung liste:

Horisont 2020s tre pilarer:
  1. Fremragende forskning. Omfatter det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur.
  2. Konkurransedyktig næringsliv. Omfatter nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
  3. Forskning for å løse samfunnsutfordringer. Sju sentrale samfunnsutfordringer er utpekt: 1. Helse og demografisk endring, 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi, 3. Sikker, ren og effektiv energi, 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger, 5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer, 6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn og 7. Sikre samfunn.