GLAD GJENG: Leder Lorenzo Ruscelli (fra venstre) sammen med Matias Heggdal og Mats Mathisen i Smart Innovation Norways Inkubator & Akselerator-avdeling. (Foto: Mari K. Buckholm)

Pangstart Akselerator og Invest får midler fra fylkeskommunen:

– Vi har levert solide resultater over flere år og det bygger troverdighet

I høst sparker Smart Innovation Norway i gang programmene Pangstart Akselerator og Pangstart Invest parallelt – for å koble oppstartsselskaper med investorer og bidra til vekst.

Av Mari Kristine Buckholm, 6. august 2020

– Nå er det klart at vi får støtte fra Viken fylkeskommune, SpareBank 1 Østfold Akershus og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus til å gjennomføre Pangstart Akselerator, som er et akseleratorprogram for scaleups der fokus er skalering, forteller Lorenzo Ruscelli, leder for Inkubator & IT hos Smart Innovation Norway.

Programmet er med andre ord rettet mot oppstartsbedrifter som allerede har kommet godt i gang. Det vil si at de har et team, kunder, samt noe finansiering om bord. Nå handler det om å gjøre det man allerede gjør enda bedre – og raskere – for å vokse.

– Helt sentralt i det å vokse, er det å tiltrekke seg flere kunder, mer kapital og den kompetansen man trenger. Det er det vi skal hjelpe til med, forklarer Ruscelli.

«Dating» mellom gründere og investorer

Under utviklingen av programmet har Pangstart-teamet hatt med seg både nasjonale og internasjonale eksperter fra oppstartsbransjen.

– Blant annet har vi funnet ut at for å strukturere arbeidet med å koble scaleups med kapital, er vi nødt til å ha et program som går parallelt, der investorer og gründere bygger en relasjon – eller «dater». Det er slik Pangstart Invest ble født, sier Ruscelli.

Pangstart Invest er, som navnet tilsier, et program for investorer – og er det ferskeste tilskuddet i Pangstart-serien til Smart Innovation Norway. Fra før av eksisterer Pangstart Gründer, Pangstart Akselerator og Pangstart Global.

– Tanken er at man møtes og jobber sammen med andre investorer for å medinvestere i teknologibaserte startups, men også lærer mer om hvordan vurdere innovative produkter. Dette gjelder særlig kunstig intelligens (AI) og hvordan man vurderer det kommersielle potensialet, forteller Ruscelli.

Rekordmange inkubatorbedrifter

Han er svært glad for støtten fra både SpareBank 1 Østfold Akershus og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus, samt de nylig innvilgede midlene fra Viken fylkeskommune – som er avgjørende for at programmene kan gjennomføres med den kvaliteten som kreves for å lykkes.

– Vi har levert solide resultater med Pangstart-programmene over flere år og inkubatoren vår gjør det bedre enn noen gang. Per i dag har vi 34 inkubatorbedrifter. Samtidig scorer vi over landsgjennomsnittet på samtlige faktorer i Sivas årlige evaluering av landets inkubatorer. Det bygger troverdighet, og det ser også fylkeskommunen, påpeker Ruscelli.

Takket være den samlede støtten, som er på drøyt én million kroner, kan Smart Innovation Norway ikke bare gjennomføre to kvalitetsprogrammer – men oppstartsselskapene får også tilbud om tjenester til en langt gunstigere pris enn markedsverdien tilsier.

– Begge programmene er åpne for registrering, så det er bare å sjekke ut nettsiden og søke om plass, oppfordrer Pangstart-lederen med et smil.

Søknadsfristen er 24. august.

Om Pangstart Akselerator

  • Tre måneders akseleratorprogram for tech-startups med høy grad av innovasjon.
  • Gjennom programmet får du hjelp med å skaffe kapital og øke salg på rekordtid.
  • Med et nettverk på over 100 partnervirksomheter og eksperter/mentorer, får du all hjelpen du trenger for å bygge en suksessrik bedrift.

Les mer: pngstart.no/accelerator

Om Pangstart Invest

  • Smart Innovation Norway og Angel Challenge slår seg sammen for å hjelpe deg som investor med å gjøre bedre investeringer og utvide ditt nettverk.
  • I løpet av programmet Pangstart Accelerator, møtes investorene fem ettermiddager for å diskutere deltakende oppstartsselskaper, skape nye og verdifulle partnerskap, lære om teknologiinvesteringer og jobbe mot å skape investeringsmuligheter av høy kvalitet i tre til fem startups.

Les mer: pngstart.no/invest