Klyngen feiret 10 år under Partnerkonferansen 2019:

– Dere er bevisste på hvilke problemer dere løser og dette er dere unike på

Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets feirer 10 år i 2019, noe som ble markert gjennom både presentasjoner, nyvinninger og premieutdeling da over 100 deltakere samlet seg under Partnerkonferansen i Halden onsdag.

Av Mari Kristine Buckholm, 19. september 2019

– Dere har en god balanse mellom veldig høy satsing på kunnskap og teknologiutvikling, men har samtidig en bevissthet rundt hvilke problemer dere er med på å løse. Dette er dere unike på og det har vært en suksessfaktor for at dere har fått det til, sa Mona Skaret i Innovasjon Norge fra scenen i Simulatorsenteret onsdag ettermiddag.

For Partnerkonferansen 2019 var også en markering av at næringsklyngen NCE Smart Energy Markets er 10 år, og med det fulgte både gratulasjoner og mimring tilbake til den spede starten.

Skaret startet sin presentasjon med å gratulere klyngemiljøet og oppfordre de over 100 frammøtte partnerne til applaus, før hun slo fast at Innovasjon Norge i dag er svært glade for at de valgte å satse på NCE Smart Energy Markets i 2009 – med Smart Innovation Norway i førersetet.

– Det handler om prosjektene man gjør og møteplassene man har, påpeker hun.

Nettverksbygging og læring

Nettopp det å sørge for møteplasser og bidra til nettverksbygging mellom forskjellige bedrifter med ulik kompetanse er et viktig mål for Partnerkonferansen, noe årets deltakere også satte stor pris på.

– Det er viktig å delta fordi dette er et samlingspunkt for oss i klyngen. Vi får se hva som er gjort, hvilke resultater som er oppnådd og får nye kontaktpersoner å bygge videre på. I tillegg er det spennende med foredragene, som gir et dypere innblikk i konkrete temaer, sier Mette Fritsch (til venstre i bildet under) fra Communicate Norge.

– Jeg er med for å møte folk fra bransjen og skape litt nettverk. Det var også veldig interessant å lære litt om AI, sier Petter Østby (nummer to fra venstre) fra TotalCtrl.

– Vi er med både for å bygge nettverk og for å lære mer om hva som skjer hos de forskjellige selskapene i klyngen. Vi rekrutterer en del medarbeidere til klyngemedlemmene, og derfor syns vi det er fint å ha ekstra innsikt i bransjen, forteller Kristin Vestli (nummer tre fra venstre) fra Bee2Bee.

I løpet av flere år som deltaker på Partnerkonferansen, har Vestli tatt med seg nyttig lærdom:

– Det jeg har lært mest av er det å ikke være redd for å dele kunnskap på tvers av bedrifter, det å sette sammen team med forskjellig bakgrunn og det at 1 + 1 = 3. Det har jeg tatt med meg videre i andre sammenhenger, røper hun.

– Pausene er viktigst

Partnerkonferansen 2019 var satt sammen av en rekke faglige godbiter med særlig fokus på digitalisering, kunstig intelligens (AI) og det grønne skiftet, samt nyvinningen speed-meetings, besøk på stasjoner, premieutdeling og 10-årsmarkering.

Første foredragsholder onsdag morgen var Eirik Andreassen fra Digital Norway, som presenterte temaet «Digitale trender».

– Veldig mange snakker om teknologi når de snakker om trender, og jeg ser at den viktigste trenden i dag ikke egentlig er teknologi, men hvordan du klarer å ta den i bruk. For veldig mange bedrifter er det aller viktigste å bruke den til noe du kan tjene penger på, og da må du starte med kunden. Det var mitt hovedbudskap, forteller Andreassen (bildet). Han legger til:

– Ting begynner å bli ganske komplekst og da er vi nødt til å samarbeide. Derfor er slike arenaer som denne så utrolig viktig.

Andreassen benyttet selv anledningen til å snakke med flest mulig mennesker under onsdagens konferanse.

– Måten vi jobber på i dag, gjør at vi ikke klarer å samarbeide så effektivt digitalt som vi gjør fysisk. En kan opprette kontakt og bekjentskap digitalt, men får ikke sett folk i øynene, snakket sammen og delt de temaene vi tar opp her på samme måte. En konferanse som denne gir grunnlag for veldig mange temaer å snakke om i pausene, og derfor er pausene nesten det viktigste, bemerker Andreassen.

Input til undervisning

Heidi Nygård (bildet under) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås hadde også tatt turen til Halden for å hente inn faglig påfyll og bli kjent med flere av klyngebedriftene.

– Jeg jobber med undervisning innen digitale elektriske kraftsystemer og ønsker å se hva som skjer innenfor området og kanskje etablere nye partnerskap i fremtidige forskningsprosjekter, forteller hun.

Målet hennes for dagen var å få en kjapp innføring i hvilke prosjekter som eksisterer og hvilke potensielle partnere NMBU kan knytte til seg i fremtiden.

– Det var veldig spennende å høre om havneprosjektene rundt mobilitet og elektrifisering, påpeker Nygård.

Kåret «Årets Partner»

Etter endt og vel gjennomført konferanse, var leder for NCE Smart Energy Markets, Kjell Reidar Mydske, godt fornøyd.

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi fått aktivitet mellom medlemmene og at det har vært mange møtepunkter. Det er nytt i år at vi har speed-møter og mulighet til å vise frem tjenester, og det kan skape flere tilknytningspunkter, sier Kjell Reider Mydske (bildet), leder for NCE Smart Energy Markets.

Han kunne også glede seg over å for første gang ha delt ut prisen «Årets Partner» til Multiconsult, som fikk den i sterk konkurranse med fem andre nominerte bedrifter: IPCO, TotalCtrl, Unloc, Schneider Electric og Communicate.

Begrunnelsen lød som følger:

«Virksomheten har deltatt aktivt i arbeidsgrupper, workshops og konferanser. De snudde seg rundt i rekordfart og la ned mye innsats vedrørende et EU-prosjekt. De har tatt initiativ til koordinering med klyngeledelsen og har et eget tverrfaglig team på sin side som koordinerer internt. De har tilført klyngen betydelig kompetanse, blant annet innen området sikkerhet.»

– Nå jobber vi med innovasjon internt i Multiconsult på en annen måte enn tidligere og vi samarbeider mer mellom forretningsområdene. Det er et direkte resultat av at vi er med i klyngen. Vi er spente på veien videre, sa Multiconsults Jan Stefan Karlsson (til venstre) fra scenen etter å ha mottatt beviset på at Multiconsult er kåret til «Årets Partner».

– Det er hyggelig at de som vinner blir glade og at det skaper motivasjon. Vi gjør mange små og store ting for å skape motivasjon til aktiv deltakelse, og det er det som gjør at vi lykkes i klyngen, kommenterer klyngeleder Mydske.