Thor Mosaker blir ny administrerende direktør for Smart Innovation Norway. Han kommer fra stillingen som regiondirektør for Norge, Tyskland og Storbritannia i et av Europas største IP-konsulentselskaper, Zacco.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. januar 2019

– Vil bidra med gjennomføringskraft og entusiasme

Ny toppleder i Smart Innovation Norway på plass:

– Jeg kommer fra en kommersiell verden og liker å bygge. Her finnes et godt fundament for videre utvikling og vekst, noe som pirrer entreprenøren i meg, sier Thor B. Mosaker, ny administrerende direktør i Smart Innovation Norway fra 1. mars 2019.

Styret har gjort en grundig jobb i løpet av høsten og vært opptatte av å finne riktig kandidat til den ledige stillingen som toppleder i innovasjonsbedriften. Styreleder Oddmund Kroken føler seg trygg på at Mosaker er rett mann til å ta Smart Innovation Norway videre.

– Ny administrerende direktør, sammen med styret, skal videreutvikle Smart Innovation Norway til å være en sentral og ledende aktør innenfor områdene selskapet jobber med, samt skape vekst og utvikling. Det var mange gode kandidater, men vi i styret var klare på at Thor var vårt førstevalg. Han har en imponerende bakgrunn, med bred og relevant erfaring. Vi mener at det han har med seg danner et svært godt grunnlag for å videreutvikle selskapet, sier Kroken.

.

Lang ledererfaring

Mosaker har master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo (UiO) og har jobbet som advokat i flere år, blant annet i Telenor. Han har jobbet i Zacco-gruppen i ulike roller siden 2006, og har vært administrerende direktør for Zacco Norge AS siden 2010. De siste fem årene har Mosaker innehatt stillingen som regiondirektør for Norge, Tyskland og Storbritannia i det internasjonale konsulentselskapet.

Zacco spesialiserer seg på immaterielle rettigheter (IP), alt fra innlevering av patentsøknader, varemerkeregistrering og designbeskyttelse til konfliktløsning, informasjonssikkerhet og porteføljestyring.

– Jeg har vært i innovasjonsbransjen i stort sett hele mitt yrkesaktive liv, men min bakgrunn har handlet om å beskytte innovasjon. Det var et naturlig neste steg for meg i min karriere å gå over til å skape og bygge innovasjon, forteller Mosaker (til venstre på bildet).

.

Trigges av Halden-miljøet

Smart Innovation Norway leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, deltar i flere store EU-forskningsprosjekter og er i ferd med å opparbeide seg en solid og viktig posisjon i det grønne skiftet. Den reisen vil Mosaker være med på.

– Det som gjorde jobben spesielt interessant for meg, er at miljøet i Halden har unik kompetanse på smart energi, smarte byer og digitale teknologier. Smart Innovation Norway har en solid plattform i det som handler om grønn omstilling og digitalisering. Det er en fremtid jeg ønsker å være en del av, påpeker den nye administrerende direktøren.

Og legger til at han først og fremst vil bringe med seg gjennomføringskraft og entusiasme til sin nye arbeidsplass.